Anti-pluralist arguments in the Tea Party online discourse: A mixed method analysis of populist rhetoric

Autor

  • Robert Radziej Uniwersytet Opolski
  • Katarzyna Molek-Kozakowska UNIVERSITY OF OPOLE, POLAND; VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY, LITHUANIA

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2022.3.6

Słowa kluczowe:

populizm, retoryka, argumentacja, sprzężenia wyrazowe, mobilizacja, antypluralizm, kanał informacyjny, Tea Party

Abstrakt

Populizm może być definiowany jako ideologiczny atrybut partii politycznych, jednak w niniejszym badaniu został on zoperacjonalizowany jako cecha argumentacji, pozwalająca populistom twierdzić, że są oni jedynymi wybrańcami uprawnionymi do reprezentowania interesu narodu. Antypluralistyczne argumenty tego typu wystąpiły w prawicowym dyskursie amerykańskiego ruchu politycznego Tea Party podczas wyborów do amerykańskiego Kongresu w 2018 r. Niniejsze studium przedstawia wyniki analizy oficjalnej strony internetowej Tea Party (treści z zakładki “All News”) przeprowadzonej metodą mieszaną. Wspomagana komputerowo analiza językowa słów kluczowych, konkordancji i sprzężeń (ang. couplings) na próbie pozyskanej z ww. kanału informacyjnego została uzupełniona jakościową analizą retoryczną wybranych toposów i błędów argumentacyjnych. Analiza ukazuje dominację takich strategii, jak: (1) homogenizacja pojęcia „prawdziwych patriotów”, (2) polaryzacja reprezentacji „dobrzy my” i „źli oni”, (3) dyskredytowanie przeciwników poprzez analogie, „najgorsze” przykłady i ataki ad hominem, (4) odwołania do teorii spiskowych, a także (5) środki perswazji oparte na patosie i etosie, związane ze zmediatyzowanym i uhistorycznionym imaginarium kulturowym. Studium potwierdza zalety metody mieszanej w podejściu do analizy tzw. retoryki populistycznej.

Bibliografia

Aristotle. 2008. The Art of Rhetoric. Trans. and index W. Rhys Roberts. Megaphone eBooks. www.wendelberger.com/downloads/Aristotle_Rhetoric.pdf. Accessed February 5, 2021.

Baker, Paul. 2006. Using Corpora in Discourse Analysis. London: Continuum.

Brubaker, Rogers. 2017. Why Populism? Theory and Society. https://doi.org/10.1007/s11186-017-9301-7

Cap, Piotr. 2021. The Discourse of Confl ict and Crisis. London: Bloomsbury Academic.

Connolly, N.D.B., and Keisha Blain. 2016. Trump Syllabus 2.0: An Introduction to the American Culture that Led to ‘Trumpism’. Public Books. https://www.publicbooks.org/trump-syllabus-2-0/ Accessed 1 September 2022.

Gula, Robert J. 2002. Nonsense: A Handbook of Logical Fallacies. Mount Jackson, VA: Axios Press.

Halliday, Michael A. K., and Christian Matthiessen. 2004. An Introduction to Functional Grammar (3rd edn.). London: Edward Arnold.

Lewiński, Piotr. 2014. Od Arystotelesa do van Eemerena i Tindale’a. W poszukiwaniu źródeł współczesnej retoryki i dialektyki. Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, edited by Piotr Stalmaszczyk, 43-61. Kraków: Universitas.

Knight, Naomi K. 2013. Evaluating Experience in Funny Ways: How Friends Bond Through Conversational Humour. Text & Talk 33 (4-5): 553-574.

Krzyżanowska, Natalia, and Michał Krzyżanowski. 2018. “Crisis” and Migration in Poland: Discursive Shifts, Anti-Pluralism and the Politicization of Exclusion. Sociology 52 (3): 612-618.

Langacker, Ronald W. 2008. Cognitive Grammar: A Basic Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Martin, J.R., and Peter White. 2005. The Language of Evaluation: Appraisal in English. New York: Palgrave Macmillan.

Mazzoleni, Gianpietro. 2014. Mediatization and Political Populism. Mediatization of Politics: Understanding the Transformation of Western Democracies, edited by Frank Esser, and Jesper Strömbäck, 42–56. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Molek-Kozakowska, Katarzyna, and Przemysław Wilk. 2021. Casual, Colloquial, Commonsensical: A News Values Stylistic Analysis of a Populist Newsfeed. Journalism Studies 22 (6): 760-779.

Mudde, Cas, and Cristóbal Rovira Kaltwasser. 2017. Populism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Muller, Jan-Werner. 2016. What is Populism? Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.

Panizza, Francisco. 2005. Populism as an Internal Periphery of Democratic Politics. Populism and the Mirror of Democracy, edited by Francisco Panizza, 72–93. London: Verso.

Parker, Christopher S., and Matt Barreto. 2013. A.Change They Can't Believe In: The Tea Party and Reactionary Politics in America. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Paul, Richard, and Linda Elder. 2006. The Thinker’s Guide to Fallacies: The Art of Mental Trickery and Manipulation. Foundation for Critical Thinking. http://www.criticalthinking.org/store/get_file.php?inventories_id=159 Accessed 12 February 2019.

Scott, Mike. 2007. WordSmith Tools 4.0. Oxford: Oxford University Press.

Stavrakakis, Yannis. 2014. The Return of “the People”: Populism and Anti-populism in the Shadow of the European Crisis. Constellations 21 (4): 505–517.

Sustar, Lee. 2013. Marxism and Right-wing Populism: The Case of the Tea Party. New Labor Forum 22 (1): 58–65. https://doi.org/10.1177/1095796012471639

van Dijk, Teun. A. 2008. Discourse and Power. Contributions to Critical Discourse Studies. Houndsmills: Palgrave.

van Eemeren, Frans, Garssen, Bartand and Bert Meuffels. 2009. Fallacies and Judgments of Reasonableness: Empirical Research Concerning the Pragma-dialectical Discussion Rules. Dordrecht: Springer.

Wodak, Ruth. 2015. The Politics of Fear: What Right-wing Populist Discourses Mean. London: Sage.

Zappavigna, Michele. 2018. Searchable Talk: Hashtags and Social Media Metadiscourse. London: Bloomsbury Academic.

Zhao, Sumin. 2010. Intersemiotic Relations in Logogenetic Patterns: The Time Factor in Hypertext Description. New discourse on Language: Functional Perspectives on Multimodality, Identity and Affiliation, edited by Monika Bednarek, and J.R. Martin, 251–266. London: Continuum.

Opublikowane

2022-10-10

Jak cytować

Radziej, Robert, i Katarzyna Molek-Kozakowska. 2022. „Anti-Pluralist Arguments in the Tea Party Online Discourse: A Mixed Method Analysis of Populist Rhetoric”. "Res Rhetorica" 9 (3):98-119. https://doi.org/10.29107/rr2022.3.6.

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2