Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. Agnieszka Kampka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych, Polska

Sekretarz redakcji

  1. Anna M. Kiełbiewska, Polskie Towarzystwo Retoryczne, Polska

Redaktor działu

  1. Katarzyna Molek-Kozakowska, Uniwersytet Opolski, Polska
  2. Anna Bendrat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska
  3. Ewa Modrzejewska, Instytut Polonistyki Stosowanej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski https://orcid.org/0000-0003-0913-7540, Polska

Redaktor techniczny