Informacje dla autorów

Jeśli chcesz przesłać propozycję artykułu, zachęcamy do zapoznania się z informacjami o czasopiśmie oraz wskazówkami dla Autorów. Autorzy muszą zarejestrować się na stronie czasopisma (zarejestruj), a następnie zalogować się i przesłać tekst zgodnie z wytycznymi.