Kontakt

Adres

Polish Rhetoric Society

Katedra Italianistyki UW

ul. Oboźna 8

00-332 Warszawa

Osoba do kontaktu

Res Rhetorica
Agnieszka Kampka
Email: res.rhetorica@gmail.com

Wsparcie techniczne

Res Rhetorica - Technical Support
Email: res.rhetorica@gmail.com