Ogłoszenia

 • Retoryka w Skandynawii

  2022-05-13

  The growth of rhetoric in Scandinavia raises some obvious questions: What characterizes rhetoric as a scholarly discipline in Scandinavia? And if there is something distinctive about Scandinavian rhetoric, then how does it supplement, differ from, or resemble rhetoric as an academic field in other regions of the world? What are its strengths and weaknesses?

  • Deadline for abstract submission: August 15, 2022
  • Deadline for article submission: March 15 2023
  • Planned publication date: second half of 2023
  Przeczytaj więcej na temat Retoryka w Skandynawii
 • Retoryka odległych kultur

  2022-02-01

  Numer 3/2023 poświęcony będzie retorykom odległych od siebie kultur.  Praktyki perswazyjne, najskuteczniejsze sposoby przekonywania różnią się w zależności od sytuacji retorycznej. Różnice wynikają także z odmienności kulturowych czy historycznych.  Retoryka, jako system wiedzy wywodzący się ze starożytnej Grecji i rozwijany przez wieki w kulturze europejskiej, jest tylko jednym ze sposobów praktykowania i analizowania komunikacji perswazyjnej.

  Termin nadsyłania abstraktów (do 500 słów) – 30.11.2022

  Termin nadsyłania artykułów – 31.01.2023

  Termin publikacji – wrzesień 2023

  Przeczytaj więcej na temat Retoryka odległych kultur