Ogłoszenia

 • Współczesne teorie retoryczne

  2020-10-05

  Numer 4/2021 chcemy poświęcić refleksji nad współczesnymi teoriami retorycznymi, które są odpowiedzią na nowe warunki, w jakich uprawiana jest dziś retoryka. Retoryka jako praktyka komunikacyjna podlega nieustannym przemianom. Nowe formy i przestrzenie komunikacji, zmieniające się normy społeczne i systemy wartości dostarczają badaczom  kolejnych typów materiałów do analizy. Rodzi to potrzebę nowych rozstrzygnięć metodologicznych i teoretycznych lub reinterpretowania dawnych teorii.

  Termin zgłoszeń: 30 kwietnia 2021

  Przeczytaj więcej na temat Współczesne teorie retoryczne
 • Retoryka ekologii w kulturze wizualnej

  2020-08-07

  Celem numeru jest przedstawienie różnych krytycznych perspektyw dotyczących perswazyjnej siły obrazów w retoryce dotyczącej ochrony środowiska i ekologii. Jak zauważa Heather Dawkins w (2009, 91), złożone strategie tekstowo-wizualne mogą być wykorzystane „do wywoływania emocjonalnej odpowiedzi (…)  do przedstawiania idei, definiowania dobra, przekonywania i proponowania działań” i jako takie, obrazy - niezależnie od tego, czy są one nieruchome (fotografie, obrazy i plakaty), czy ruchome (filmy i inne pokrewne media) – „mają już swoje miejsce jako wewnętrzne struktury retoryczne w retoryce ochrony środowiska” (Dawkins 2009, 91).

  Przeczytaj więcej na temat Retoryka ekologii w kulturze wizualnej