Ogłoszenia

 • Retoryka ekologii w kulturze wizualnej

  2020-08-07

  Celem numeru jest przedstawienie różnych krytycznych perspektyw dotyczących perswazyjnej siły obrazów w retoryce dotyczącej ochrony środowiska i ekologii. Jak zauważa Heather Dawkins w (2009, 91), złożone strategie tekstowo-wizualne mogą być wykorzystane „do wywoływania emocjonalnej odpowiedzi (…)  do przedstawiania idei, definiowania dobra, przekonywania i proponowania działań” i jako takie, obrazy - niezależnie od tego, czy są one nieruchome (fotografie, obrazy i plakaty), czy ruchome (filmy i inne pokrewne media) – „mają już swoje miejsce jako wewnętrzne struktury retoryczne w retoryce ochrony środowiska” (Dawkins 2009, 91).

  Przeczytaj więcej na temat Retoryka ekologii w kulturze wizualnej
 • Retoryka nowych mediów/nowych wyzwań

  2020-08-07

  Celem numeru jest nakreślenie pola badań retorycznych nad technologiami nowych mediów i ich możliwym zastosowaniem na rzecz perswazji i wpływu. Po pierwsze, wpływ ten może być bardziej szkodliwy niż kiedykolwiek, biorąc pod uwagę techniki manipulacji, fake newsy, rozpowszechnianie propagandy lub dezinformacji oraz wizualne technologie deep-fake.  Jednak można również zauważyć takie przypadki wykorzystania technologii nowych mediów, które są konstruktywne i pomagają zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Przykładem mogą być nowe sieci wsparcia i natychmiastowa mobilizacja w kontekście COVID-19 w wielu krajach. Nowe środki retoryczne stosowane w czasie zagrożenia podstawowych ludzkich wartości zasługują na nowe ujęcie i refleksję badawczą.

  Przeczytaj więcej na temat Retoryka nowych mediów/nowych wyzwań