Ogłoszenia

 • Planowane numery

  2022-07-22

  3/2022 Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu/The rhetoric of reason and emotion in times of crisis

  4/2022Current developments in rhetorical studies/ Współczesne kierunki w badaniach retorycznych

  1/2023 Retoryka zdrowia i choroby/Rhetoric of health and illness

  2/2023 Argumentacja w retoryce/ Argumentation in rhetoric

  3/2023 Retoryki odległych kultur w erze globalizacji/Rhetoric from distant cultures

  4/2023 Retoryka w Skandynawii/ Rhetoric in Scandinavia

  Przeczytaj więcej na temat Planowane numery
 • Retoryka w Skandynawii

  2022-05-13

  The growth of rhetoric in Scandinavia raises some obvious questions: What characterizes rhetoric as a scholarly discipline in Scandinavia? And if there is something distinctive about Scandinavian rhetoric, then how does it supplement, differ from, or resemble rhetoric as an academic field in other regions of the world? What are its strengths and weaknesses?

  Deadline for abstract submission: 15.08.2022

  Deadline for article submission: 15.03.2023

  Planned publication date: second half of 2023

  Przeczytaj więcej na temat Retoryka w Skandynawii
 • Retoryka odległych kultur

  2022-02-01

  Numer 3/2023 poświęcony będzie retorykom odległych od siebie kultur.  Praktyki perswazyjne, najskuteczniejsze sposoby przekonywania różnią się w zależności od sytuacji retorycznej. Różnice wynikają także z odmienności kulturowych czy historycznych.  Retoryka, jako system wiedzy wywodzący się ze starożytnej Grecji i rozwijany przez wieki w kulturze europejskiej, jest tylko jednym ze sposobów praktykowania i analizowania komunikacji perswazyjnej.

  Termin nadsyłania abstraktów (do 500 słów) – 30.11.2022

  Termin nadsyłania artykułów – 31.01.2023

  Termin publikacji – wrzesień 2023

  Przeczytaj więcej na temat Retoryka odległych kultur