Planowane numery

2022-07-22

3/2022 Retoryka racji i emocji w czasach kryzysu/The rhetoric of reason and emotion in times of crisis

4/2022Current developments in rhetorical studies/ Współczesne kierunki w badaniach retorycznych

1/2023 Retoryka zdrowia i choroby/Rhetoric of health and illness

2/2023 Argumentacja w retoryce/ Argumentation in rhetoric

3/2023 Retoryki odległych kultur w erze globalizacji/Rhetoric from distant cultures

4/2023 Retoryka w Skandynawii/ Rhetoric in Scandinavia