Edukacja retoryczna/Rhetoric education

14-03-2024

Tematyka numeru 4/2024 dotyczyć będzie teorii i praktyk nauczania retoryki. Zapraszamy do nadsyłania artykułów, które przedstawiają teoretyczne i praktyczne rozwiązania służące nauczaniu retoryki w środowisku cyfrowym, tak by dostosować programy nauczania, metody dydaktyczne oraz podręczniki do potrzeb uczniów, studentów i rynku pracy.

Edukacja retoryczna pomaga niwelować braki kompetencyjne uczniów i studentów w zakresie komunikowania. Pozwola trenować umiejętności, takie jak: rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, umiejętność dialogu w różnych gatunkach (debata, negocjacje, mediacje, deliberacje), analiza sytuacji konfliktowych oraz rozwój kompetencji związanych z  empatią i „wrażliwością retoryczną”, tworzeniem i analizą tekstów kultury.

Edukacja retoryczna wymaga także stałego rozwoju kompetencji dydaktycznych. Dlatego zapraszamy do nadsyłania artykułów poświęconych sprawdzonym metodom dydaktycznym, nowym propozycjom i refleksjom na temat wsparcia potrzebnego nauczycielom szkolnym i akademickim.

Proponowane obszary tematyczne:

  • zastosowanie retoryki w kształceniu na różnych poziomach edukacji;
  • innowacyjne metody nauczania retoryki oraz nauczania przez retorykę i ich skuteczność;
  • kompetencje rozwijane w kształceniu retorycznym;
  • wyzwania dydaktyczne związane z kształceniem retorycznym;
  • dostosowanie nauczania retoryki oraz nauczania przez retorykę do potrzeb różnorodnych grup uczniów i studentów;
  • wykorzystanie najnowszych badań naukowych w nauczaniu retoryki;
  • integracja edukacji retorycznej z innymi dziedzinami nauki, takimi jak: psychologia, prawo, lingwistyka, literaturoznawstwo czy komunikacja.

Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2024

Termin publikacji: grudzień 2024