Vol 1, No 1 (2014)

Retoryka i motyw początku/ Rhetoric and the concept of the origin

Redaktor numeru: Maria Załęska

Spis treści

Temat numeru

Ove Bergensen
Jolanta Rytel
Fee-Alexandra Haase
Małgorzata Trębska
PDF

Varia

Marek Hermann
PDF

Transatlantica

Europa i Ameryka w cieniu Ramusa – wspólne źródło dwóch retorycznych tradycji
Anna Bendrat
PDF

Reakcje

Debating the origins: The creation-evolution controversy
Katarzyna Molek-Kozakowska

Recenzje

Luiza Rzymowska, U źródeł pojmowania retoryki, Recenzja retora-praktyka
Iwona Żółtowska
PDF
Roman Krzywy, Poezja staropolska wobec genologii retorycznej. Wprowadzenie do problematyki, Warszawa 2014
Maciej Pieczyński
PDF