Europa i Ameryka w cieniu Ramusa – wspólne źródło dwóch retorycznych tradycji

Autor

  • Anna Bendrat Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

DOI:

https://doi.org/10.17380/rr.v1i1.4

Biogram autora

Anna Bendrat - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Anna Bendrat – asystent w Zakładzie Studiów Amerykanistycznych Instytutu Anglistyki UMCS, doktor nauk humanistycznych, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Integracji Europejskiej w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego; członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Retorycznego; redaktor czasopisma Res Rhetorica; stypendystka międzynarodowych programów z zakresu studiów międzynarodowych (Democracy and Diversity Institute organizowany przez Transregional Center for Democratic Studies (TCDS) przy New School University w Nowym Jorku; Clinton Institute for American Studies w Dublinie; Futures of American Studies Institute w Dartmouth College, New Hampshire, USA).

Jej zainteresowania badawcze dotyczą związków retoryki z polityką (głównie amerykańską) i obejmują wszelkie formy współczesnego dyskursu, wykorzystujące nowoczesne technologie medialne. Zakładając, iż dyskurs polityczny zawiera spektrum interpretacji zdarzeń i procesów zachodzących w sferze publicznej, autorka bada jego funkcję retoryczną, ukazując różne wymiary i aspekty owych znaczeń oraz symboli. Tytuły wybranych publikacji to: Yes, we can. Amerykański sen Baracka Obamy (w: Czarno na białym. Afroamerykanie, którzy poruszyli Amerykę, red. Ewa Łuczak i Andrzej Antoszek, 2009); How to Define Rhetoric? The Ambiguities of Theory and Practice in Contemporary Persuasive Communication (w: Ambiguity and the Search for Meaning:English and American Studies at the Beginning of the 21st Century; Volume 2:Language and Culture, red. Maria Jodłowiec, Justyna Leśniewska, Jagiellonian University Press, 2010) oraz “Winkelried of Nations” or a “Trojan donkey”? Rhetorical Justification for Poland’s Military Mission in the War on Terror (w: Rhetoric and Politics: Central/Eastern European Perspectives, red. Maria Załęska, Cambridge Scholars Publishing, 2012). 

Bibliografia

Adams, John Quincy (1810) Lectures on Rhetoric and Oratory: Delivered to the Classes of Senior and Junior Sophisters in Harvard University. Cambridge, Mass., Hilliard and Metcalf.

Kidd, Nancy (2014) „A Brief History of NCA”. National Communication Association, http://www.natcom.org/historyofNCA/ (dostęp 6.06.2014).

Ward, John (1759) A System of Oratory: Delivered in a Course of Lectures Publicly Read at Gresham College, London, Londyn.

Pobrania

Opublikowane

2014-11-15

Jak cytować

Bendrat, Anna. 2014. „Europa I Ameryka W Cieniu Ramusa – wspólne źródło dwóch Retorycznych Tradycji”. "Res Rhetorica" 1 (1). https://doi.org/10.17380/rr.v1i1.4.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>