Tom 9 Nr 4 (2022): Aktualne kierunki w badaniach retorycznych/Current developments in rhetorical studies

redaktorki numeru: Katarzyna Molek-Kozakowska, Agnieszka Kampka

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SP/0010/2021/1 w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Opublikowane: 2022-12-23

Od redakcji