Argumentacja w retoryce – wprowadzenie do tematu numeru

Autor

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Biogram autora

  • Anna Bendrat - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

    Anna Bendrat – asystent w Zakładzie Studiów Amerykanistycznych Instytutu Anglistyki UMCS, doktor nauk humanistycznych, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Integracji Europejskiej w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego; członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Retorycznego; redaktor czasopisma Res Rhetorica; stypendystka międzynarodowych programów z zakresu studiów międzynarodowych (Democracy and Diversity Institute organizowany przez Transregional Center for Democratic Studies (TCDS) przy New School University w Nowym Jorku; Clinton Institute for American Studies w Dublinie; Futures of American Studies Institute w Dartmouth College, New Hampshire, USA).

    Jej zainteresowania badawcze dotyczą związków retoryki z polityką (głównie amerykańską) i obejmują wszelkie formy współczesnego dyskursu, wykorzystujące nowoczesne technologie medialne. Zakładając, iż dyskurs polityczny zawiera spektrum interpretacji zdarzeń i procesów zachodzących w sferze publicznej, autorka bada jego funkcję retoryczną, ukazując różne wymiary i aspekty owych znaczeń oraz symboli. Tytuły wybranych publikacji to: Yes, we can. Amerykański sen Baracka Obamy (w: Czarno na białym. Afroamerykanie, którzy poruszyli Amerykę, red. Ewa Łuczak i Andrzej Antoszek, 2009); How to Define Rhetoric? The Ambiguities of Theory and Practice in Contemporary Persuasive Communication (w: Ambiguity and the Search for Meaning:English and American Studies at the Beginning of the 21st Century; Volume 2:Language and Culture, red. Maria Jodłowiec, Justyna Leśniewska, Jagiellonian University Press, 2010) oraz “Winkelried of Nations” or a “Trojan donkey”? Rhetorical Justification for Poland’s Military Mission in the War on Terror (w: Rhetoric and Politics: Central/Eastern European Perspectives, red. Maria Załęska, Cambridge Scholars Publishing, 2012). 

Pobrania

Opublikowane

01-07-2023

Jak cytować

Pawlak-Hejno, Elżbieta, and Ewa Modrzejewska. 2023. “Argumentacja W Retoryce – Wprowadzenie Do Tematu Numeru”. Res Rhetorica 10 (2): 2-5. https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/763.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>