Debating the origins: The creation-evolution controversy

Autor

  • Katarzyna Molek-Kozakowska Uniwersytet Opolski

DOI:

https://doi.org/10.17380/rr.v1i1.14

Biogram autora

Katarzyna Molek-Kozakowska - Uniwersytet Opolski

Katarzyna Molek-Kozakowska, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w językoznawstwie (pragmatyka, stylistyka), (krytycznej) analizie dyskursu i medioznawstwie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na języku mediów informacyjnych i popularnych. Publikuje na temat różnych mechanizmów dyskursu politycznego i medialnego (polaryzacja, etykietowanie, tabloidyzacja), retorycznych i stylistycznych cech współczesnego dziennikarstwa brytyjskiego i amerykańskiego, metodologii krytycznej analizy dyskursu oraz edukacji medialnej. Jest współredaktorką dwutomowego zbioru Exploring Space: Spatial Notions in Cultural, Literary and Language Studies (2010, Cambridge Scholars Publishing) i autorką monografii Discursive Exponents of the Ideology of Counterculture (2011, Uniwersytet Opolski). Obecnie współpracuje przy redakcji czasopisma “Res Rhetorica.”

Opublikowane

2014-11-15

Jak cytować

Molek-Kozakowska, Katarzyna. 2014. „Debating the Origins: The Creation-Evolution Controversy”. "Res Rhetorica" 1 (1). https://doi.org/10.17380/rr.v1i1.14.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>