The rhetorical construction of Hillary Rodham Clinton as a presidential contender in 2016: A case study of hillaryclinton.com

Autor

  • Katarzyna Molek-Kozakowska Uniwersytet Opolski

DOI:

https://doi.org/10.17380/rr.2016.2.2

Abstrakt

Niniejsze studium poświęcone jest retorycznym sposobom konstruowania obrazu kandydatki na prezydenta USA Hillary Rodham Clinton podczas pierwszej fazy kampanii 2016 roku. Kontekstem studium jest literatura na temat różnic genderowych w dyskursie politycznym, a w szczególności badania poświęcone medialnym reprezentacjom kobiet w polityce, z których wynika, że kobiety, przynajmniej w USA, muszą bardziej aktywnie niż mężczyźni kreować swój publiczny wizerunek. Za pomocą perspektywy retorycznej, zbadano strategiczny sposób konstruowania i kontrolowania publicznego obrazowania Hillary Clinton w reakcji na przedstawienia jej kandydatury przez media głównego nurtu. Analizie poddano materiały tekstowe i wizualne z ofi cjalnej strony internetowej (hillaryclinton.com) z początku 2016 roku z punktu widzenia zastosowanych technik prezentacji i perswazji.

Bibliografia

Ahrens, Kathleen (ed.). 2009. Politics, Gender and Conceptual Metaphors. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Bligh, Michelle C., Michele M. Schlehofer, Bettina J. Casad, and Amber M. Gaffney. 2012.“Competent Enough, But Would You Vote for Her? Gender Stereotypes and Media Influences on Perceptions of Women Politicians.” Journal of Applied Social Psychology 42 (3): 560-598.

Bucholtz Mary, and Kira Hall. 1995. Gender Articulated: Language and the Socially Constructed Self. London: Routledge.

Cameron, Deborah. 1998. “Gender, Language and Discourse: A Review Essay.” Signs: Journal of Women in Culture and Society 23: 945-973.

Campbell, Karlyn Kohrs. 1989. Man Cannot Speak for Her. A Critical Study of Early Feminist Rhetoric, Vol. 1. New York: Greenwood Press.

Charteris-Black, Jonathan. 2005. Politicians and Rhetoric: The Persuasive Power of Metaphor. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Clinton, William Jefferson. 2004. My Life. New York: Random House.

Chouliaraki, Lillie and Norman Fairclough. 1999. Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Fairclough, Norman. 1989. Language and Power. New York: Longman.

Giordano, Michela. 2012. 18 million Cracks in the Glass Ceiling: Language, Gender and Power in Hillary Clinton’s Political Rhetoric. Cagliari: Master Aipsa Edizioni.

Jamieson, Kathleen H. 1995. Beyond the Double Bind. Women and Leadership. New York: Oxford University Press.

Kahn, Kim F. 1996. The Political Consequences of Being a Woman. How Stereotypes Influence the Conduct and Consequences of Political Campaign. New York: Columbia University Press.

Lacy, Marie L. 1996. The Power of Colour to Heal the Environment. London: Rainbow Bridge Publications.

Lakoff, Robin. 1975. Language and Woman’s Place. New York: Oxford University Press.

Lawrence, Regina G., and Melody Rose. 2010. Hillary Clinton’s Race for the White House. Gender Politics and the Media on the Campaign Trail. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

Lazar, Michelle M. 2007. “Feminist Critical Discourse Analysis: Articulating a Feminist DiscoursePraxis.” Critical Discourse Studies 4(2): 141-164.

Molek-Kozakowska, Katarzyna. 2010. “Personalization in Political Discourse: Its Pragma-linguistic Realizations and Potential Persuasive Effects.” In Pragmatic Perspectives on Language and Linguistics: Pragmatics of Semantically-restricted Domains, ed. Iwona Witczak-Plisiecka, 51-64. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Nielsen, Jacob, and Marie Tahir. 2002. Homepage Usability: 50 Websites Deconstructed. Indianapolis: New Riders.

Ponton, Douglas. 2010. “The Female Political Leader: A Study of Gender Identity in the Case of Margaret Thatcher.” Journal of Language and Politics 9(2): 195-218.

Tannen, Deborah. 1994. Gender and Discourse. New York: Oxford University Press.

Tannen, Deborah. 1999. “The Display of (Gendered) Identities in Talk at Work.” In Reinventing Identities. The Gendered Self in Discourse, ed. Mary Bucholtz, A.C. Liang, and Laurel Sutton,221-240. New York: Oxford University Press.

Weatherall, Ann. 2002. Gender, Language and Discourse. London: Routledge.

West, Candace, Michelle M. Lazar, and Cheris Kramarae. 1997. “Gender in Discourse.” In Discourse as Social Interaction, Vol. 2, ed. Teun A. van Dijk, 119-143, London: Sage.

Vasanta, Duggirala. 2001. “Researching Language and Gender: A Critical Review.” Indian Journal of Gender Studies 8(1): 69-87.

Jak cytować

Molek-Kozakowska, Katarzyna. 2016. „The Rhetorical Construction of Hillary Rodham Clinton As a Presidential Contender in 2016: A Case Study of hillaryclinton.Com”. "Res Rhetorica" 3 (2). https://doi.org/10.17380/rr.2016.2.2.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>