Recenzja/Review: Jarzy Stachowiak. 2020. Czynnik Ludzki. O cywilizowaniu uprzedmiotowienia. Wydawnictwo Akademickie SEDNO

Autor

Biogram autora

Katarzyna Molek-Kozakowska - Uniwersytet Opolski, Instytut Językoznawstwa

Katarzyna Molek-Kozakowska, doktor habilitowany nauk humanistycznych, prof. UO, wicedyrektor Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w językoznawstwie (pragmatyka, stylistyka), (krytycznej) analizie dyskursu i medioznawstwie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na języku mediów informacyjnych i popularnych. Publikuje na temat różnych mechanizmów dyskursu politycznego i medialnego (polaryzacja, etykietowanie, tabloidyzacja), retorycznych i stylistycznych cech współczesnego dziennikarstwa brytyjskiego i amerykańskiego, metodologii krytycznej analizy dyskursu oraz edukacji medialnej. Jest współredaktorką dwutomowego zbioru Exploring Space: Spatial Notions in Cultural, Literary and Language Studies (2010, Cambridge Scholars Publishing) i autorką monografii Discursive Exponents of the Ideology of Counterculture (2011, Uniwersytet Opolski). Obecnie współpracuje przy redakcji czasopisma “Res Rhetorica.”

Bibliografia

Alvesson, Mats. 2013. Triumph of Emptiness. Oxford: Oxford University Press.

Boltanski, Luc, and Eve Chiapello. 1999. Le nouvel esprit du capitalisme. Paris: Gallimard.

Stachowiak, Jerzy. 2014. „O koncepcji nowego ducha kapitalizmu w ujęciu Luca Boltanskiego i Eve Chiapello”. Przegląd Socjologiczny 63 (4): 9-43.

Pobrania

Opublikowane

2021-10-01

Jak cytować

Molek-Kozakowska, Katarzyna. 2021. „Recenzja/Review: Jarzy Stachowiak. 2020. Czynnik Ludzki. O Cywilizowaniu Uprzedmiotowienia. Wydawnictwo Akademickie SEDNO”. "Res Rhetorica" 8 (3):160-65. https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/582.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>