Recenzja/Review: Jim O'Driscoll (2020). Offensive language: Taboo, offence and social control. London: Bloomsbury Academic. ISBN 9781350169678

Autor

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2022.4.9

Biogram autora

Katarzyna Molek-Kozakowska - Uniwersytet Opolski, Instytut Językoznawstwa

Katarzyna Molek-Kozakowska, doktor habilitowana nauk humanistycznych, prof. UO, Kierownik Katedry Języka Angielskiego Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w językoznawstwie (pragmatyka, stylistyka), (krytycznej) analizie dyskursu i medioznawstwie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na języku mediów informacyjnych i popularnych. Publikuje na temat różnych mechanizmów dyskursu politycznego i medialnego (polaryzacja, etykietowanie, tabloidyzacja), retorycznych i stylistycznych cech współczesnego dziennikarstwa brytyjskiego i amerykańskiego, metodologii krytycznej analizy dyskursu oraz edukacji medialnej. Jest współredaktorką dwutomowego zbioru Exploring Space: Spatial Notions in Cultural, Literary and Language Studies (2010, Cambridge Scholars Publishing) i autorką monografii Discursive Exponents of the Ideology of Counterculture (2011, Uniwersytet Opolski). Obecnie współpracuje przy redakcji czasopisma “Res Rhetorica.”

Bibliografia

Culpeper, Jonathan. 2011. Impoliteness: Using Language to Cause Offence. Cambridge: Cambridge University Press.

Dynel. Marta, and Jan Chovanec. 2015. Participation in Public and Social Media Interactions. Amsterdam: Benjamins.

Goffman, Erving. 1967. Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behaviour. Harmonsworth: Penguin.

Jay, Timothy. 2000. Why We Curse: A Neuro-Psych-Social Theory of Speech. Amsterdam: Benjamins.

Searle, John. 1969. Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Opublikowane

2022-12-23

Jak cytować

Molek-Kozakowska, Katarzyna. 2022. „Recenzja/Review: Jim O’Driscoll (2020). Offensive Language: Taboo, Offence and Social Control. London: Bloomsbury Academic. ISBN 9781350169678”. "Res Rhetorica" 9 (4):166-69. https://doi.org/10.29107/rr2022.4.9.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>