Vol 2, No 1 (2015)

Retoryka w Argentynie/ Rhetoric in Argentina

redaktorzy numeru: Alejandra Vitale, Maria Załęska

Spis treści

Temat numeru

Alejandra Vitale
Elvira Narvaja de Arnoux
Silvia Barei, Pablo Molina
Salvio Martin Menendez
Alejandra Vitale

Varia

Agnieszka Kampka
PDF
Urszula Okulska
PDF
Ewa Modrzejewska
PDF
Adrianna Siennicka
PDF
Agnieszka Budzyńska-Daca
PDF
Maria Załęska
PDF

Sprawozdania

Sprawozdanie z konferencji Political Linguistics III (Warszawa)
Katarzyna Molek-Kozakowska
PDF

Reakcje

Hybrydyczne formy dziennikarstwa dwudziestego pierwszego wieku: Sprawozdanie z konferencji
Katarzyna Molek-Kozakowska
PDF

Recenzje

Marek Hermann, O łacinie tylko dobrze. De lingua Latina nil nisi bene. Język łaciński i grecko-łacińskie dziedzictwo kulturowe we współczesnej Europie, Kraków 2014
Beata Gaj
PDF

Transatlantica

Retoryka a literatura – spór o czasoprzestrzeń
Anna Bendrat
PDF