Retoryka i wiedza - wielogłos. Retoryka i edukacja

Autor

  • Agnieszka Budzyńska-Daca

Abstrakt

Zwięzłe omówienie kwestii edukacji retorycznej w Polsce.

Bibliografia

Dydaktyka retoryki (2011), B. Sobczak, H. Zgółkowa (red.) Poznań: Wydawnictwo Poznańskie

Korolko, Mirosław (1990), Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa: Wiedza Powszechna

Retoryka (2008), M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczek (red.),Warszawa: PWN.

Uwieść słowem czyli retoryka stosowana (2003), J. Z. Lichański (red.), Warszawa: DiG.

Pobrania

Jak cytować

Budzyńska-Daca, Agnieszka. 2015. „Retoryka I Wiedza - wielogłos. Retoryka I Edukacja”. "Res Rhetorica" 2 (1). https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/2015_1_10.