Retoryka i wiedza – wielogłos. Społeczeństwo wiedzy, retoryka i media

Autor

  • Ewa Modrzejewska

Abstrakt

Zwięzłe omówienie roli mediów w społeczeństwie wiedzy

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Sartori, G., 2007. Homo videns. Telewizja i postmyślenie. Przekł. J. Uszyński, Warszawa: Wydawnictwo UW.

Cyceron, 2010. O mówcy. Przekł. i oprac. B. Awianowicz, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki

Hetmański, M., 2007. Kiedy informacja staje się wiedzą, http://www.computerworld.pl/artykuly/

_2/Kiedy.informacja.staje.sie.wiedza.html (dostęp 15.02.2015).

Pobrania

Opublikowane

30-06-2015

Jak cytować

Modrzejewska, Ewa. 2015. “Retoryka I Wiedza – wielogłos. Społeczeństwo Wiedzy, Retoryka I Media”. Res Rhetorica 2 (1). https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/2015_1_15.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>