Recenzja/Review: Clarke Rountree and Jouni Tilli (eds.), National Rhetorics in the Syrian Immigration Crisis: Victims, Frauds, and Floods, East Lansing: Michigan State University Press, 2019

Autor

Biogram autora

Katarzyna Molek-Kozakowska - Uniwersytet Opolski

Katarzyna Molek-Kozakowska, doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w językoznawstwie (pragmatyka, stylistyka), (krytycznej) analizie dyskursu i medioznawstwie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na języku mediów informacyjnych i popularnych. Publikuje na temat różnych mechanizmów dyskursu politycznego i medialnego (polaryzacja, etykietowanie, tabloidyzacja), retorycznych i stylistycznych cech współczesnego dziennikarstwa brytyjskiego i amerykańskiego, metodologii krytycznej analizy dyskursu oraz edukacji medialnej. Jest współredaktorką dwutomowego zbioru Exploring Space: Spatial Notions in Cultural, Literary and Language Studies (2010, Cambridge Scholars Publishing) i autorką monografii Discursive Exponents of the Ideology of Counterculture (2011, Uniwersytet Opolski). Obecnie współpracuje przy redakcji czasopisma “Res Rhetorica.”

Opublikowane

2019-12-31

Jak cytować

Molek-Kozakowska, Katarzyna. 2019. „Recenzja/Review: Clarke Rountree and Jouni Tilli (eds.), National Rhetorics in the Syrian Immigration Crisis: Victims, Frauds, and Floods, East Lansing: Michigan State University Press, 2019”. "Res Rhetorica" 6 (4). https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/415.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>