Vol 2, No 2 (2015)

Retoryka wojny/ War Rhetoric

redaktor numeru: Anna Bendrat

Spis treści

Temat numeru

Robert Ivie, Oskar Giner
Marcin Styszyński
PDF
Monika Gabryś-Sławińska
PDF
Joanna Pirus
PDF

Varia

Alicja Jeziorska

Transatlantica

Rhetoric and Its Power: My Sales Pitch
Tiffany Debicki
PDF

Reakcje

The persuasive power of visual and interactive materials of the American military recruitment system
Katarzyna Molek-Kozakowska, Patryk Lisztwan

Recenzje

Justin S. Vaughn and Jennifer R. Mercieca The Rhetoric of Heroic Expectations: Establishing the Obama Presidency, Texas A&M University Press, 2014
Andrew Barnes
PDF
Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane, pod red. Barbary Kudry i Elwiry Olejniczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014
Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
PDF

Sprawozdania

Sprawozdanie z konferencji „Retoryka i normy komunikacji”, Warszawa, 24–25 listopada 2014 r.
Ewa Modrzejewska
PDF