Vol 2, No 4 (2015)

Retoryczne wspólnoty wiedzy/ Rhetorical knowledge communities

Redaktor numeru: Agnieszka Kampka

Spis treści

Temat numeru

Anna Działak-Szubińska
PDF
Marta Czapińska
PDF
Jette Barnholdt Hansen

Transatlantica

Obama's Rhetoric of Foreign Policy: A Doctrine of Strategic Balance
Shawn J. Parry-Giles, Thomas McCloskey

Reakcje

Struktury argumentu i strategie nazywania w dyskursach związanych z in vitro w Polsce i Unii Europejskiej
Katarzyna Molek-Kozakowska
PDF

#media

Retoryka i #media
Ewa Modrzejewska
PDF

Recenzje

Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska Much More than Metaphor: Master Tropes of Artistic Language and Imagination, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013
Katarzyna Molek-Kozakowska
PDF
Book Review: Maria Załęska, Retorica della Linguistica: Scienza, Struttura, Scrittura
Danni Yu
PDF

Sprawozdania

Rhetoric in the Knowledge Society – sprawozdanie z konferencji
Agnieszka Kampka
PDF