Recenzja/Review: Christian Kock, Lisa Villadsen (eds) Populist Rhetorics Case Studies and a Minimalist Definition, Palgrave Macmillan 2022

Autor

  • Agnieszka Kampka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, ORCID ID 0000-0002-9732-6482 https://orcid.org/0000-0002-9732-6482

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2023.1.11

Biogram autora

Agnieszka Kampka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, ORCID ID 0000-0002-9732-6482

Agnieszka Kampka, doktor habilitowany socjologii, magister filologii polskiej i historii sztuki, jest adiunktem w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Retorycznego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą socjologii polityki, socjologii wizualnej, retoryki i semiotyki społecznej. Opublikowała wiele artykułów poruszających te zagadnienia. Jest autorką książek: Perswazja w języku polityki (2009)  i Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji (2014) oraz redaktorką  tomów: Między znaczeniem a działaniem – retoryka i władza (2012) i Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji (2014), a także współredaktorką tomów Rhetoric, Knowledge and the Public Sphere (2016), Retoryka wizerunku medialnego(2016)

Bibliografia

Gunn, Joshua. 2020. Political perversion: Rhetorical aberration in the time of trumpeteeing. Chicago: University of Chicago Press.

Kaltwasser, Cristóbal Rovira, Paul Taggart, Paulina Ochoa Espejo, and Pierre Ostiguy (ed.). 2017. The Oxford Handbook of Populism. Oxford: Oxford University Press.

Karwat, Mirosław. 2006a. O demagogii. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Karwat, Mirosław. 2006b. O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Maly, Ico. 2018. “Populism as a mediatized communicative relation: The birth of algorithmic populism”. Tilburg Papers in Culture Studies; 213.

Merciec, Jennifer. 2020. Demagogue for President: The rhetorical genius of Donald Trump. College Station, TX: Texas A & M University Press.

Opublikowane

2023-03-31

Jak cytować

Kampka, Agnieszka. 2023. „Recenzja/Review: Christian Kock, Lisa Villadsen (eds) Populist Rhetorics Case Studies and a Minimalist Definition, Palgrave Macmillan 2022”. "Res Rhetorica" 10 (1):180-84. https://doi.org/10.29107/rr2023.1.11.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>