Retoryka identyfikacji online. Na przykładzie koreańskiego zespołu BTS

Autor

  • Agnieszka Kampka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, ORCID ID 0000-0002-9732-6482 https://orcid.org/0000-0002-9732-6482

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2021.3.5

Słowa kluczowe:

retoryka cyfrowa, Kenneth Burke, identyfikacja, k-pop, BTS

Abstrakt

Celem artykułu jest opisanie zjawiska identyfikacji w odniesieniu do retoryki cyfrowej. Na przykładzie aktywności koreańskiego zespołu BTS w mediach online pokazane zostały środki służące utożsamieniu się nadawcy (artyści) i audytorium (fani) na poziomie wspólnych doświadczeń, przeżyć i działań.

Biogram autora

Agnieszka Kampka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, ORCID ID 0000-0002-9732-6482

Agnieszka Kampka, doktor habilitowany socjologii, magister filologii polskiej i historii sztuki, jest adiunktem w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Retorycznego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą socjologii polityki, socjologii wizualnej, retoryki i semiotyki społecznej. Opublikowała wiele artykułów poruszających te zagadnienia. Jest autorką książek: Perswazja w języku polityki (2009)  i Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji (2014) oraz redaktorką  tomów: Między znaczeniem a działaniem – retoryka i władza (2012) i Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji (2014), a także współredaktorką tomów Rhetoric, Knowledge and the Public Sphere (2016), Retoryka wizerunku medialnego(2016)

Bibliografia

Abidin, Crystal. 2021. “From ‘Networked Publics’ to ‘Refracted Publics’: A Companion Framework for Researching ‘Below the Radar’”. Studies, Social Media + Society, January-March: 1–13. DOI: 10.1177/2056305120984458.

Aisyah, Aznur i Jin Nam Yun. 2017. “K-Pop V Fansubs, V LIVE and NAVER Dictionary: Fansubbers’ Synergy in Minimising Language Barriers”. 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies 23(4): 112 – 127. DOI: 10.17576/3L-2017-2304-09.

Arystoteles. 2001. Retoryka. W Dzieła wszystkie, tłum. Henryk Podbielski, t. 6, 302-477. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Baek, Young, Min. 2015. “Relationship Between Cultural Distance and Cross-Cultural Music Video Consumption on YouTube”. Social Science Computer Review 33(6): 730-748. DOI: 10.1177/0894439314562184.

Bangtantv. 1.10.2020. [BANGTAN BOMB] BTS Basketball, https://tiny.pl/rbrrv, dostęp: 10.05.2021.

Bangtantv. 2020. BTS Commencement Speech | Dear Class Of 2020, https://tiny.pl/rbr9h, dostęp: 10.03.2021.

Basil, Michael D. 1996. “Identification as a mediator of celebrity effects”. Journal of Broadcasting & Electronic Media 40 (4): 478-495. DOI: 10.1080/08838159609364370.

Besley, Adrian. 2020. BTS. Koreańska fala. Tł. Agnieszka Myśliwy, Jakub Bartoszewicz. Warszawa: Słowne.

BTS ARMY Census. 2021. https://www.btsarmycensus.com/results, dostęp: 10.03.2021.

Burke, Kenneth. 1969. A Rhetoric of Motives. Berkeley: University of California Press.

Burke, Kenneth. 1977. Tradycyjne zasady retoryki, tłum. Krzysztof Biskupski, Pamiętnik Literacki 68(2): 219-250.

Chang, Woongjo i Park Shin-Eui. 2018. “The Fandom of Hallyu, A Tribe in the Digital Network Era: The Case of ARMY of BTS”. Kritika Kultura 32, 260-287. DOI: 10.13185/KK2019.03213.

Cohen, Jonathan. 2001. “Defining Identification: A Theoretical Look at the Identification of Audiences With Media Characters”. Mass Communication & Society 4 (3): 245–264.

Cruz, Angela G., Seo, Yuri i Itir Binay. 2019. “Cultural globalization from the periphery: Translation practices of English-speaking K-pop fans”. Journal of Consumer Culture 21(3): 638-659. DOI: 10.1177/1469540519846215.

Cyceron, Marek Tulliusz. 2010. O mówcy, tł. Bartosz Awianowicz. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Davis, Diane. 2008. “Identification: Burke and Freud on Who You Are”. Rhetoric Society Quarterly 38(2): 123-147.

Diamond, Elin. 1993. “Rethinking Identification: Kennedy, Freud, Brecht”. The Kenyon Review 15 (2): 86-99.

Dorof, Jakob. 2018. “A Deeper Look at Why BTS Has Thrived in America”. Vulture, June 12, https://tiny.pl/rbr9x, dostęp: 10.03.2021.

dose-nel. 2020. BTS’ Jungkook trended higher than the NBA fi nals at #1 worldwide after BTS performed ‘Black Swan’ on the Jimmy Fallon Show. “Jumped up to the top LeBron”, https://tiny.pl/rbr9t, dostęp: 10.03.2021.

Elberse, Anita i Woodham Lizzy. 2020. Big Hit Entertainment and Blockbuster Band BTS: K-Pop Goes Global, Harvard Business School.

Evangelista, Reini Azriel. 2019. Beyond The (K-pop) Scene: Analyzing the Role of BTS’s Love Myself Campaign and Celebrity Diplomacy in the Promotion of UNICEF’s Child Protection Campaign, conference Philippine Korean Studies Symposium. https://www.academia.edu/41747975, dostęp 10.07.2020.

Glasby Taylor. 2018. “How BTS Became the World's Biggest Boyband”. Guardian, October 11. https://tiny.pl/rbr99, dostęp: 10.03.2021.

Jasinski, James. 2001. Sourcebook on Rhetoric. Key Concepts in Contemporary Rhetorical Studies. Thousand Oak: Sage Publications.

Jin, Dal Yong. 2018. “An Analysis of the Korean Wave as Transnational Popular Culture: North American Youth Engage Through Social Media as TV Becomes Obsolete”. International Journal of Communication 12: 404–422.

Johnstone, Henry W., Jr. i Mari Lee Mifsud. 1999. “Wedge and Bridge: A Note on Rhetoric as Distinction and as Identification”. Rhetoric Society Quarterly 29 (2): 75-78.

Ju, Hyunshik. 2019. “Premediating a Narrative of Growth: BTS, Digital Media, and Fan Culture”. Popular Entertainment Studies 10(1-2): 19-33.

Kim, Ju Oak. 2021. “BTS as method: a counter-hegemonic culture in the network society”. Media, Culture & Society. January 2021. DOI: 10.1177/0163443720986029.

Kim, Youngdae. 2020. BTS The Review. Ujeong Group, LLP.

Koreaboo. 2021. Expert Reveals The Messages Behind 3 Of BTS’s Famous Dances. https://tiny.pl/rbr9c, dostęp: 10.03.2021.

Lee, Hye-Kyung i Zhang, Xiyu. 2020. “The Korean Wave as a source of implicit cultural policy: Making of a neoliberal subjectivity in a Korean style”. International Journal of Cultural Studies 1–17. DOI: 10.1177/1367877920961108.

Lee, Jiyoung. 2019. BTS, Art Revolution, Parrhesia.

Lisowska-Magdziarz, Małgorzata. 2017. Fandom dla początkujących. Część 1. Społeczność i wiedza. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Losh, Elisabeth. 2009. Virtualpolitik: an electronic history of government media-making in a time of war, scandal, disaster, miscommunication, and mistakes. Cambridge, Massachusetts, London: Massachusetts Institute of Technology.

Mnet. 2020. [2020 MAMA] BTS_ON|Mnet 01206. https://tiny.pl/rbr95, dostęp: 10.03.2021.

Park, So Yeon et al. 2021. “Armed in ARMY: A Case Study of How BTS Fans Successfully Collaborated to #MatchAMillion for Black Lives Matter”. W CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI ’21), May 8–13, 2021, Yokohama, Japan. DOI: 10.1145/3411764.3445353.

Ryu, Jiyeon. 2019. “A Comparative Study of Baby Boomers and Generation Z through Popular Music-Focusing on BTS and the Beatles”. International Journal of Glocal Culture 8(2): 11-31.

Shen, Wanqi i Yilu Liang. 2016. “Fan economy in the Chinese media and entertainment industry: How feedback from super fans can propel creative industries’ revenue”. Global Media and China 1(4): 331–349. DOI: 10.1177/2059436417695279.

Song, Sooho. 2020. “The Evolution of the Korean Wave How Is the Third Generation Different from Previous Ones?”. Korea Observer 51(1): 125-150. DOI: 10.29152/KOIKS.2020.51.1.125.

Stein, Murray. 2019. Map of the Soul - Persona: Our Many Faces, Chiron Publications. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. 29.09.2020. Idol, BTS: IDOL. https://tiny.pl/rbr9p, dostęp: 10.03.2021.

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. 2.10.2020. BTS: Mikrokosmos. https://tiny.pl/rbr91, dostęp: 10.03.2021.

Waszkiewicz, Agata i Anna Oleszczuk. 2020. “Queerness of Hallyu 2.0: Negotiating Non-Normative Identities in K-Pop Music Videos”. Res Rhetorica 7(2): 118-131. DOI: 10.29107/rr2020.2.8.

Willingham, AJ. 2019. "BTS! We Haven't Seen Boy-Band Fandom like This Since the Beatles," CNN, April 14. https://tiny.pl/rbr9l, dostęp: 10.03.2021.

Woodward, Gary C. 2003. The Idea of Identification. Albany: State University of New York Press.

Wright, Mark H. 1994. “Burkeian and Freudian theories of identification”. Communication Quarterly 42(3): 301-310.

Pobrania

Opublikowane

2021-10-01

Jak cytować

Kampka, Agnieszka. 2021. „Retoryka Identyfikacji Online. Na przykładzie koreańskiego zespołu BTS”. "Res Rhetorica" 8 (3):91-110. https://doi.org/10.29107/rr2021.3.5.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>