Tom 10 Nr 1 (2023): Retoryka zdrowia i choroby/Rhetoric of health and illness

redaktorki numeru: Anna M. Kiełbiewska, Joanna Partyka

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SP/0010/2021/1 w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Opublikowane: 2023-03-31

Od redakcji