Vol 6, No 1 (2019)

Retoryka kultury popularnej/Rhetoric of popular culture

redaktor numeru: Katarzyna Molek-Kozakowska

Spis treści

Temat numeru

Isabel Morales Sánchez, Juan Pedro Martin Villarreal
Agata Waszkiewicz
Joanna Szylko-Kwas
PDF

Varia

Brent Kice
Bogumiła Kółkiewicz
PDF
Marcin Pietrzak
PDF

Reakcje

Kontrowersja w kulturze popularnej – uwarunkowania semiologiczne i dyskursywne
Karina Stasiuk-Krajewska
PDF

Recenzje

Recenzja/Review: Barbara Sobczak, Retoryka telewizji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018
Agnieszka Kampka
PDF

Sprawozdania

Sprawozdanie/Report: XVII Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego, Retoryka i pieniądze, 22-23.11.2018, Warszawa
Anna Kiryjow-Radzka
PDF
Report/Sprawozdanie: II Ogólnopolski Konkurs Debat Oksfordzkich Wysoki poziom dziennikarstwa w Polsce a źródło świadomości społecznej
Klaudia Piętka et al.
PDF