Wizerunki Prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej: Bronisława Komorowskiego oraz Andrzeja Dudy – analiza porównawcza w świetle teorii visual framing

Autor

  • Joanna Szylko-Kwas Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2019.1.3

Abstrakt

Artykuł jest analizą ramowania albumów zdjęć opublikowanych przez Kancelarię Prezydenta RP w czasie kadencji Bronisława Komorowskiego oraz Andrzeja Dudy, przeprowadzoną w ujęciu porównawczym. Materiałem badawczym są albumy fotografii Prezydentura w obiektywie (2015) oraz Andrzej Duda. Dwa lata prezydentury (2017). Metoda badawcza opiera się na teorii visual framing i uwzględnia retoryczny potencjał takich elementów, jak: format wydawnictwa albumowego, kompozycja, kadrowanie i tematyka zdjęć. Uzyskane wyniki ukazały różne poziomy nasycenia ramami interpretacyjnymi (ramą „władzy”, „ludzkiego interesu”, „zwykłego człowieka” czy „moralności”), które narzucały odbiorcy inne spojrzenie na osobę prezydenta. Wyróżnione ramy pomogły odkryć różne strategie prezentowania wizerunku głowy państwa, a ich systematyczne zastosowanie może świadczyć o perswazyjnym lub ideologicznym celu.

Bibliografia

Brantner, Cornelia, Lobinger, Katharina, Wetzstein, Irmgard. 2011. “Effects of Visual Framing on Emotional Responses and Evaluations of News Stories about the Gaza Conflict 2009”. Journalism & Mass Communication Quarterly 88(3): 523–540.

Brants, Kees, Voltmer, Katrin (red.). 2011. Political Communication in Postmodern Democracy. Challenging the Primacy of Politics. New York: Palgrave Macmillan.

Chyliński, Marek. 2013. „Framing w procesie zarządzania informacją w dziennikarstwie”. Zarządzanie w Kulturze 14(1): 83–97. DOI:10.4467/20843976ZK.13.006.1242.

Cichosz, Marzena. 2004. „Wizerunek lidera politycznego”. W Marketing polityczny. W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, red. M. Jeziński, 79–93. Toruń: Dom Wydawniczy Duet.

Cwalina, Wojciech, Falkowski, Andrzej. 2006. Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

de Vreese, Claes. H. 2014. “Mediatization of News: The Role of Journalistic Framing”. W Mediatization of Politics, red. F. Esser and J. Strömbäck, 137–155. Palgrave Macmillan, London, DOI: 10.1057/9781137275844_8.

Entman, Robert. 1993. “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”. Journal of Communication 43(4): 51–58.

Entman, Robert. M. 2007. “Framing Bias: Media in the Distribution of Power”. Journal of Communication 57: 163–173. DOI:10.1111/j.1460-2466.2006.00336.x.

Franczak, Karol. 2014. „Perspektywa framing analysis – oferta analityczna dla badań nad dyskursem?”. Przegląd Socjologiczny 63(3): 135–156.

Gamson, William A., Modigliani, Andre. 1989. “Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power. A Constructionist Approach”. American Journal of Sociology 95(1): 1–37.

Gitlin, Todd. 1980. The Whole World is Watching: Mass Media in the Making and the Unmaking of the New Left. Berkeley, Los Angeles, London: The University of California Press.

Goffman, Erving. 1974. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. New York: Harper & Row.

Iyengar, Shanto, McGrady, Jennifer. 2007. „Środki masowego przekazu i perswazja polityczna”. W Perswazja. Perspektywa Psychologiczna, red. T.C. Brock, M.C. Green. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kampka, Agnieszka. 2017. “Persuasive Functions of Photo Galleries on Information Websites”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 5(43): 79–91. http://dx.doi.org/10.18778/1505-9057.43.06.

Krzyżanowska, Natalia. 2013. „(Krytyczna) analiza dyskursu a (krytyczna) analiza gender: zarys synergii teoretycznej i metodologicznej”. Przegląd Socjologii Jakościowej 9(1): 62–84.

Leśniczak, Rafał. 2018. „Wizerunek Festiwalu ‘Łódź Czterech Kultur’ w łódzkich dziennikach w perspektywie framing analysis”. Studia Medioznawcze 4(75): 61–70.

Molek-Kozakowska, Katarzyna. 2016a. „O wizerunkowości sfery publicznej i jej analizie retorycznej”. W Retoryka wizerunku medialnego, red. A. Budzyńska-Daca, A. Kampka, K. Molek-Kozakowska, 5–21. Warszawa: Polskie Towarzystwo Retoryczne.

Molek-Kozakowska, Katarzyna. 2016b. “The Rhetorical Construction of Hillary Rodham Clinton as a Presidential Contender in 2016: A Case Study of hillaryclinton.com”. Res Rhetorica 2: 11–27.

Makhortykh, Mykola, Sydorova, Maryna. 2017. “Social Media and Visual Framing of the Conflict in Eastern Ukraine”. Media, War & Conflict 10(3): 359–381. DOI: 10.1177/1750635217702539.

Niesłony, Kamil. 2016. „Ramy interpretacyjne w tworzeniu newsów telewizyjnych”. Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy 8(19): 155–173.

Palczewski, Marek. 2001. „Koncepcja framingu i jej zastosowanie w badaniach newsów w Wiadomościach TVP i Faktach TVN”. Studia Medioznawcze 1(44): 31–40.

Pan, Zhongdang, Kosicki, Gerald. M. 1993. “Framing Analysis. An Approach to News Discourse”. Political Communication 10: 55–75.

Pantti, Mervi. 2013. “Seeing and not Seeing the Syrian Crisis: New Visibility and the Visual Framing of the Syrian Conflict in Seven Newspapers and their Online Editions”. JOMEC Journal (4): DOI: http://doi.org/10.18573/j.2013.10259.

Parry, Katy. 2010. “A Visual Framing Analysis of British Press Photography during the 2006 Israel–Lebanon Conflict”. Media, War & Conflict 3(1): 67–85. DOI: 10.1177/1750635210353679.

Pawełczyk, Piotr, Jankowiak, Barbara. 2013. „Cechy wizerunku politycznego a emocje w głosowaniu na Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich w 2010 roku. Raport z badań postaw politycznych studentów”. Przegląd Politologiczny 2: 35–43.

Pluwak, Agnieszka. 2009. „Geneza i ewolucja pojęcia framing w naukach społecznych”. Global Media Journal – Polish Edition 1(5): 49–79. http://www.globalmediajournal. collegium.edu.pl/artykuly/wiosna-2009/pluwak-geneza-i-ewolucja-pojecia-framing.pdf.

Powell, Thomas, Boomgaarden, Hajo, De Swert, Knut, de Vreese, Claes. 2015. “A Clearer Picture: The Contribution of Visuals and Text to Framing Effects” Journal of Communication 65(6): 997–1017.

Rusinek, Michał, Załazińska, Aneta. 2005. Retoryka podręczna czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić. Kraków: Znak.

Schwalbe, Carol B. 2006. “Remembering Our Shared Past: Visually Framing the Iraq War on U.S. News Websites”. Journal of Computer-Mediated Communication 12: 264–289. DOI:10.1111/j.1083-6101.2006.00325.x.

Semetko, Holli A., Valkenburg, Patti M. 2000. “Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television News”. Journal of Communication 50(2): 93–109. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2000.tb02843.x.

Szylko-Kwas, Joanna. (w druku). „Fotografia jako wypowiedź dziennikarska – odmiany gatunkowe”. Studia Medioznawcze.

Tomanić-Trivundža, Ilija. 2015. Press Photography and Visual Framing of News. Ljubljana: Faculty of Social Sciences.

Wasilewski, Krzysztof. 2018. „Framing i analiza ramowa – stan badań we współczesnym medioznawstwie. Przegląd stanowisk badawczych”. Media-Kultura-Komunikacja Społeczna 14(1): 91–107.

Worsowicz, Monika. 2016. „Triada retoryczna (logos, etos, patos) a perswazyjność sylwetki prasowej”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1(31): 137–147. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1505-9057.31.11.

Pobrania

Opublikowane

2019-03-31

Jak cytować

Szylko-Kwas, Joanna. 2019. „Wizerunki Prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej: Bronisława Komorowskiego Oraz Andrzeja Dudy – Analiza porównawcza W świetle Teorii Visual Framing”. "Res Rhetorica" 6 (1). https://doi.org/10.29107/rr2019.1.3.