Introduction: Contemporary Rhetorical Theories

Autor

  • Agnieszka Kampka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, ORCID ID 0000-0002-9732-6482 https://orcid.org/0000-0002-9732-6482
  • Marta Kobylska Uniwersytet Rzeszowski

Biogram autora

Agnieszka Kampka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, ORCID ID 0000-0002-9732-6482

Agnieszka Kampka, doktor habilitowany socjologii, magister filologii polskiej i historii sztuki, jest adiunktem w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Retorycznego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą socjologii polityki, socjologii wizualnej, retoryki i semiotyki społecznej. Opublikowała wiele artykułów poruszających te zagadnienia. Jest autorką książek: Perswazja w języku polityki (2009)  i Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji (2014) oraz redaktorką  tomów: Między znaczeniem a działaniem – retoryka i władza (2012) i Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji (2014), a także współredaktorką tomów Rhetoric, Knowledge and the Public Sphere (2016), Retoryka wizerunku medialnego(2016)

Opublikowane

2021-12-27

Jak cytować

Kampka, Agnieszka, i Marta Kobylska. 2021. „Introduction: Contemporary Rhetorical Theories”. "Res Rhetorica" 8 (4):8-13. https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/618.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>