Retoryka i wiedza – wielogłos. Społeczeństwo wiedzy, retoryka i media

Ewa Modrzejewska

Abstrakt


Zwięzłe omówienie roli mediów w społeczeństwie wiedzy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Sartori, G., 2007. Homo videns. Telewizja i postmyślenie. Przekł. J. Uszyński, Warszawa: Wydawnictwo UW.

Cyceron, 2010. O mówcy. Przekł. i oprac. B. Awianowicz, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki

Hetmański, M., 2007. Kiedy informacja staje się wiedzą, http://www.computerworld.pl/artykuly/

_2/Kiedy.informacja.staje.sie.wiedza.html (dostęp 15.02.2015).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.