Retoryka i #media

Autor

  • Ewa Modrzejewska Polskie Towarzystwo Retoryczne

Bibliografia

Levinson, Paul. 2009. Nowe nowe media. Przekł. M. Zawadzka. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Wasilewski, Jacek. 2012. „Granice retoryki. Jak stworzyć instrukcję obsługi tekstu”. W Instrukcjaobsługi tekstów. Metody retoryki, red. Jacek Wasilewski, Anna Nita. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 7–27.

Pobrania

Jak cytować

Modrzejewska, Ewa. 2015. „Retoryka I #media”. "Res Rhetorica" 2 (4). https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/2015_4_6.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>