"Res Rhetorica"

Kwartalnik Res Rhetorica to recenzowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym.

Tematyka czasopisma dotyczy retoryki jako teorii i praktyki komunikacji perswazyjnej. 

Kwartalnik służy jako forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechniania badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej.

Zapraszamy do publikowania oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych lub prac badawczych.

W Res Rhetorica ukazują się także opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych. 

Numery publikowane są w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Artykuły przyjmowane są w trybie ciągłym, informacje o numerach tematycznych znajdują się w zakładce zapowiedzi.

Redakcja nie pobiera opłat za publikację. Czasopismo jest finansowane ze składek i grantów PTR. PTR jest członkiem Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA).

W swojej pracy redakcja kieruje się zaleceniami The Committee on Publication Ethics (COPE). Szczegółowe procedury dostępne są tutaj.

Czasopismo indeksowane jest w bazie BazHum, ICI Journal Master List, PBN - Polskiej Bibliografii Naukowej, CEEOLCEJSH, ERIH Plus


Vol 5, No 1 (2018): Retoryka dziennikarstwa/ Rhetoric of/in journalism

redaktor numeru: Katarzyna Molek-Kozakowska

Spis treści

Temat numeru

Klaudia Szyma

Varia

Lexie Harvey
Kristen Majocha
Joanna Gacka
Piotr Barski
PDF
Anna Działak-Szubińska
PDF

#media

Nowe badania muszą być lepiej rozpowszechniane, ponieważ od tego zależy przyszłość społeczeństw
Andy Tattersall
PDF

Recenzje

Recenzja/Review: Powinowactwa retoryki red. Barbara Sobczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017
Agnieszka Kampka
Recenzja/Review: Retoryka wizerunku medialnego red. A. Budzyńska-Daca, A. Kampka, K. Molek-Kozakowska, Warszawa 2016, Polskie Towarzystwo Retoryczne
Elżbieta Pawlak-Hejno
PDF

Sprawozdania

Sprawozdanie/Report: XVI konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego pt. „Retoryka wartości”, Warszawa, 23–24 listopada 2017 r.
Ewa Modrzejewska
PDF