O czasopiśmie

Kwartalnik „Res Rhetorica" to recenzowane czasopismo naukowe, którego tematyka dotyczy retoryki jako teorii i praktyki komunikacji perswazyjnej. 

Res Rhetorica" figuruje w światowych i polskich bazach danych. Punktacja wg Wykazu czasopism naukowych MNiSW z dnia 05.01.2024 roku - 100 punktów. Więcej.

 

Aktualny numer

Tom 11 Nr 1 (2024): Retoryka (nie)pamięci | Rhetoric of remembrance/oblivion

redaktorzy numeru: Marek Jeziński, Anna M. Kiełbiewska

Opublikowane: 28-03-2024

Od redakcji

Reakcje

Wyświetl wszystkie wydania

Kwartalnik Res Rhetorica to recenzowane, punktowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym.

Tematyka czasopisma dotyczy retoryki jako teorii i praktyki komunikacji perswazyjnej.

Kwartalnik służy jako forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechniania badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej.

Zapraszamy do publikowania oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych lub prac badawczych. Przyjmujemy atykuły ze wszystkich dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych oraz nauk społecznych.

W Res Rhetorica ukazują się także opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych.

Numery publikowane są w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Artykuły przyjmowane są w trybie ciągłym, informacje o numerach tematycznych znajdują się w zakładce ogłoszenia.

Redakcja nie pobiera opłat za publikację. Czasopismo jest finansowane ze składek i grantów PTR. PTR jest członkiem Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA).

W swojej pracy redakcja kieruje się zaleceniami The Committee on Publication Ethics (COPE). Szczegółowe procedury dostępne są tutaj.

Res Rhetorica figuruje w następujących bazach danych:

 • SCOPUS
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) - wchodzącej w skład Web of Science Core Collection;
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals
 • ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities Plus),
 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library),
 • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities),
 • ICI Journals Master List (Index Copernicus Journals Master List), ICV 2021: 120.51
 • BazHum (baza polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki);
 • Polska Bibliografia Naukowa,
 • Arianta (baza naukowych i fachowych polskich czasopism elektronicznych).

Archiwizowane jest także w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej.

Punktacja: wg Wykazu czasopism naukowych MNiSW z dnia 05.01.2024 roku - 100 punktów.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SP/0010/2021/1 w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

----

Kwartalnik „Res Rhetorica" to recenzowane, punktowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym.

Tematyka czasopisma dotyczy retoryki jako teorii i praktyki komunikacji perswazyjnej. 

Kwartalnik służy jako forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechniania badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej.

Zapraszamy do publikowania oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych lub prac badawczych. Przyjmujemy atykuły ze wszystkich dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych oraz nauk społecznych.

W „Res Rhetorica" ukazują się także opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych. 

Numery publikowane są w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Artykuły przyjmowane są w trybie ciągłym, informacje o numerach tematycznych znajdują się w zakładce zapowiedzi.

Redakcja nie pobiera opłat za publikację. Czasopismo jest finansowane ze składek i grantów PTR. PTR jest członkiem Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA).

W swojej pracy redakcja kieruje się zaleceniami The Committee on Publication Ethics (COPE). Szczegółowe procedury dostępne są tutaj.

Res Rhetorica" figuruje w następujących bazach danych:

 • SCOPUS
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) - wchodzącej w skład Web of Science Core Collection;
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals
 • ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities Plus), 
 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library),
 • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), 
 • ICI Journals Master List (Index Copernicus Journals Master List), ICV 2021: 120,51
 •  BazHum (baza polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki);
 • Polska Bibliografia Naukowa,
 • Arianta (baza naukowych i fachowych polskich czasopism elektronicznych).

Archiwizowane jest także w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej.

Punktacja: wg Wykazu czasopism naukowych MNiSW z dnia 05.01.2024 roku - 100 punktów.

Redaktor naczelny

dr hab. Agnieszka Kampka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Polska, https://orcid.org/0000-0002-9732-6482

Sekretarz redakcji

dr Anna M. Kiełbiewska, Polskie Towarzystwo Retoryczne, https://orcid.org/0000-0001-8910-396X, Polska

Redaktor działu

dr hab.Katarzyna Molek-Kozakowska, Uniwersytet Opolski, Instytut Językoznawstwa, Polska; Vilnius Gediminas Technical University, Litwa  https://orcid.org/0000-0001-9455-7384

dr Anna Bendrat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, https://orcid.org/0000-0002-5677-0296, Polska

dr Ewa Modrzejewska, Instytut Polonistyki Stosowanej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski https://orcid.org/0000-0003-0913-7540, Polska

Redaktor techniczny

Marta Buchowiecka

Rada Naukowa

Rozalia Klara Bako, Department of Social Sciences, Sapientia Hungarian University of Transylvania, Hungary

Bruno Capaci, Department of Classical Philology and Italian Studies, Alma Mater Studiorum University of Bologna, Italy, Włochy

Maria Freddi, Faculty of Medicine and Surgery, Vita-Salute San Raffaele University, Milan, Italy

Narcís Iglésias, Languages and Communication Department, University of Girona, Spain

Robert Ivie, Professor Emeritus of American Studies & Communication and Culture at Indiana University, US

James Martin, Politics Department, Goldsmiths, University of London, UK

Joanna Partyka, Instytut Badań Literackich PAN, Pro Rhetorica - Interdyscyplinarne Centrum Retoryki Stosowanej, Polska

Christian Plantin, Professor Emeritus, Université de Lyon 2, Departement des Sciences Humaines et Sociales, and Centre National de Recherches Scientifiques, France

Alejandra Vitale, Faculty of Philosophy and Literature, University of Buenos Aires, Argentina

Igor Zagar, Professor of Rhetoric and Argumentation, Pedagogical Faculty, University of Primorska, Slovenia

Maria Załęska, Katedra Italianistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski, Polska, współzałożycielka czasopisma i pierwsza redaktor naczelna (w latach 2014-2017)