Perseverance and zeal? Yes thanks: The ecology and endurance of a protest logo

Autor

  • Kristine Marie Berg Sektion for Retorik, Institut for Kommunikation Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2024.1.5

Słowa kluczowe:

ekologia, nostalgia, akywizm, logo, ruch antynuklearny

Abstrakt

W artykule prześledzono tzw. ekologię (dzieje i społeczny wpływ) ikonicznego logotypu protestu wobec energii atomowej, który został stworzony w 1975 r. w Danii. Początkowo logotyp tworzył poczucie wspólnoty wśród aktywistów antynuklearnych. Był również narzędziem aktywizacji społecznej i pozyskiwania funduszy. W kolejnych latach motyw został wykorzystany do promocji różnych idei, w tym popierających wykorzystanie atomu. Współczesne pokolenie, choć wciąż rozpoznaje tzw. uśmiechnięte słońce, to ma z nim związane sprzeczne skojarzenia oraz traktuje je jako element nostalgiczny. W artykule wykorzystano analizę materiałów oraz wywiady, przeprowadzone m.in. z członkami duńskiego ruchu antynuklearnego z lat 70., a także z grupą współczesnej duńskiej młodzieży, aby w ten sposób przybliżyć retorykę nie tylko duńskiego, ale i globalnego ruchu antynuklearnego. Artykuł odwołuje się do teorii retorycznej sprawczości i ekologii, podkreślających nieprzewidywalność i wielostronne powiązania retoryki, a także jej potencjalną trwałość.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Abdel-Raheem, Ahmed. 2019. “Visual recycling and intertextuality: a neurocognitive perspective.” Journal of Cultural Cognitive Science 3: 1-19.

Berg, Kristine Marie. 2020. “Demonstrationstalen”. In Danske Taler, ed. by Marie Lund, 215-228, Aarhus Universitetsforlag.

Berg, Kristine Marie, Frida Buhre, and Esben Bjerggaard Nielsen. 2023. “Introduktion: Att sätta det sociala i rörelse. Retoriska perspektiv på aktivism i norden,” Rhetorica Scandinavica 27 (86): 1-7. https://doi.org/10.52610/rhs.v27i86.297.

Bitzer, Lloyd F. 1968. “The Rhetorical Situation.” Philosophy & Rhetoric 1(1): 1-14.

Brooke, Collin G. 2009. Lingua Fracta: Toward a Rhetoric of New Media. New York: Hampton Press.

Bruhn, Tommy, Lisa S. Villadsen, and Ewa Modrzejewska. 2023. “Rhetoric in Scandinavia – a foreword.” Res Rhetorica 10 (4): 2-9. https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/809.

Cadena, Marisol de la. 2015. Earth Beings: Ecologies of Practice across Andean Worlds. Durham: Duke University Press.

Cooper, Marilyn M. 1986. “The Ecology of Writing.” College English 48 (4): 364-375.

Crick, Nathan (ed.) 2020. The Rhetoric of Social Movements. Networks, Power, and New Media. Abingdon: Routledge.

Edbauer, Jenny. 2005. “Unframing models of public distribution: From rhetorical situation to rhetorical ecologies.” Rhetoric Society Quarterly 35 (4): 5-24. https://doi.org/10.1080/02773940509391320.

Ehrenfeld, Dan. 2020. “‘Sharing a World with Others’: Rhetoric’s Ecological Turn and the Transformation of the Networked Public Sphere.” Rhetoric Society Quarterly 50(5): 305-320. https://doi.org/10.1080/02773945.2020.1813321.

Druschke, Caroline Gottschalk. 2019. “A Trophic Future for Rhetorical Ecologies.” Enculturation 28. Accessed August 14, 2023. https://enculturation.net/28.

Foust, Christina R. and Alvarado, Raisa. 2018. “Rhetoric and Social Movements”. In Oxford Research Encyclopedia of Communication, ed. Jon Nussbaum et al., 1-19. New York: Oxford University Press.

Gries, Laurie E. 2023. “Rhetorical Data Studies: A Methodology for Doing Scholarly Activism through Data Advocacy.” Rhetorica Scandinavica 27 (87): 15-34. https://doi.org/10.52610/rhs. v27i87.310.

Gries, Laurie E. 2015. Still Life with Rhetoric: A New Materialist Approach for Visual Rhetorics. Denver: University Press of Colorado.

Gries, Laurie E. s.a. The Swastika Monitor. Accessed August 14, 2023. https://ccdigitalpress.org/book/makingfuturematters/gries-part-3.html.

Hertz, Dan G. 1990. “Trauma and nostalgia: New aspects of the coping of aging holocaust survivors”. Israeli Journal of Psychiatry and Related Sciences, 27, 189–198.

Jakobsen, Lara J. 2014. “Solen takker nej til atomkraft.” In 101 danske design ikoner, ed. Lars Dybdahl, 302-305. København: Strandberg Publishing.

Just, Sine N., and Berg, Kristine M. 2016. “Disastrous Dialogue: Plastic Productions of Agency- Meaning Relationships.” Rhetoric Society Quarterly 46 (1): 28-46. https://doi.org/10.1080/02773945.2015.1106008.

Kjerkegaard, Else Marie (ed.). 1976. Levevilkår i Danmark. Statistisk oversigt 1976. 1976. Danmarks Statistik. Socialforskningsintituttet. https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20252&sid=livdk1976.

Kurlinkus, William C. 2018. Nostalgic Design. Rhetoric, Memory, and Democratizing Technology. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Kurlinkus, William C. 2021. “Nostalgic Design: Making Memories in the Rhetoric Classroom.” Rhetoric Society Quarterly 51 (5): 422-438. https://doi.org/10.1080/02773945.2021.1972133.

McGreavy, Bridie, Justine Wells, George F. McHendry, Jr., Samantha Senda-Cook (eds.). 2018. Tracing Rhetoric and Material Life. Ecological Approaches. Cham: Palgrave Macmillan Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-65711-0.

OOA. 1979, 1980. Danmark uden atomkraft. Organisationen til Oplysning om Atomkraft. Accessed August 14, 2023. http://www.atomkraftnejtak.dk/wp-content/uploads/2020/09/OOAs-Folkepjece.pdf.

Rand Erin. 2008. “An inflammatory fag and a queer form: Larry Kramer, polemics and rhetorical agency.” Quarterly Journal of Speech 94(3): 297-319. https://doi.org/10.1080/00335630802210377

Rasmussen, Søren H. 1997. Sære alliancer. Politiske bevægelser i efterkrigstidens Danmark. Odense: Odense Universitetsforlag.

Rivers, Nathaniel A., and Ryan P. Weber. 2011.“Ecological, Pedagogical, Public Rhetoric.” College Composition and Communication 63 (2): 187-218.

Seas, Kristen. 2012. “Writing Ecologies, Rhetorical Epidemics.” In Ecology, Writing Theory, and New Media, ed. Sidney Dobrin, 51-66. Abingdon: Routledge.

Sedikides, Constantine, Tim Wildschut, Clay Routledge, Jamie Arndt, Erica G. Hepper, Xinyue Zhou. 2015. “To Nostalgize: Mixing Memory with Affect and Desire”. In Advances in Experimental Social Psychology, eds. James M. Olson, Mark P. Zanna, 189-273. Cambridge: Academic Press. https://doi.org/10.1016/bs.aesp.2014.10.001.

Sidenius, Niels Chr. 1986. “Hvorfor er der ikke atomkraftværker i Danmark?” Politica. 18(4): 377- 402. https://doi.org/10.7146/politica.v18i4.68847.

Sheridan, David M., Jim Ridolfo, and Anthony J. Michel. 2012. The Available Means of Persuasion: Mapping a Theory and Pedagogy of Multimodal Public Rhetoric. Anderson: Parlor Press.

Opublikowane

28-03-2024

Jak cytować

Berg, Kristine Marie. 2024. “Perseverance and Zeal? Yes Thanks: The Ecology and Endurance of a Protest Logo”. Res Rhetorica 11 (1): 87-106. https://doi.org/10.29107/rr2024.1.5.