Retoryczne ukształtowanie komunikatów dotyczących zdrowia na portalu „Twój Styl”

Autor

  • Magdalena Pataj Wydział Politologii UMCS

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2023.1.6

Słowa kluczowe:

retoryka zdrowia, komunikowanie o zdrowiu, chwyty retoryczne

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza tekstów zamieszczonych na portalu Twój Styl, oznaczonych tagiem „medycyna”, z perspektywy wykorzystanych w nich chwytów retorycznych. Zebrany materiał został podzielony ze względu na gatunek wypowiedzi (celowy wybór konwencji), następnie poddany analizie z uwagi na zastosowanie językowych i pozajęzykowych środków, które mają na celu oddziaływanie na odbiorców (od przyciągnięcia ich uwagi po nakłonienie do proponowanych postaw). Dzięki tak przeprowadzonemu badaniu możliwe było nakreślenie strategii komunikacyjnych, służących pozyskiwaniu odbiorców przez autorów tekstów. Główną konkluzją wynikającą z przeprowadzonego badania jest fakt intencyjnego, ukierunkowanego chęcią realizacji funkcji nakłaniającej ukształtowania treści dotyczących zdrowia.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Angeli, Elisabeth L., Johnson-Sheehan, Richard. 2018. „Introduction to the Special Issue: Medical Humanities and/or the Rhetoric of Health and Medicine”. Technical Communication Quarterly 1 (27): 1-6. https://doi.org/10.1080/10572252.2018.1399746

Bogołębska, Barbara, Worsowicz Monika. 2016. Retoryka i jej zastosowania: podręcznik dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków humanistycznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Dolata-Zaród Anna, Pastucha-Blin Agnieszka. 2021. „Figury retoryczne w dyskursie perswazyjnym – konfrontacja na podstawie analizy reklam polskich, włoskich i francuskich”. Acta Neophilologica 2: 7-20. DOI: 10.31648/an.6651

Dybalska, Renata. 2004. „Realizacja różnych płaszczyzn komunikacyjnych w wybranych gatunkach wypowiedzi radiowych”. W Przemoc w języku mediów? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych, red. Renata Dybalska, Danuta Kępa-Figura, Paweł Nowak, 145-182. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Fiske, John. 2003. Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Grzywa, Anna. 2010. Manipulacja, czyli poznaj mechanizmy psychologiczne wywierania wpływu. Kraśnik: Wydawnictwo Psychologia Sukcesu.

Jacennik, Barbara, Hulewska, Aleksandra, Piasecka, Agnieszka (red.) (2012). Komunikowanie o zdrowiu, chorobie i leczeniu. Między psychologią a medycyną. Warszawa: VIZJA Press & IT.

Jenkins, Henry. 2007. Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kajtoch, Wojciech. 2011. „W świecie tabloidowych nagłówków. Ich retoryka oraz tworzony przez nie obraz rzeczywistości”. Oblicza Komunikacji (4): 119-138. Data dostępu: 23.02.2023. https://wuwr.pl/okom/article/view/3135/3051.

Kępa-Figura, Danuta. 2008. „Tusk-Kaczyński – językowe środki perswazji w kampanii wyborczej 2005”. W Media dawne i współczesne, red. Bogumiła Kosmanowa, 151-161. Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPD UAM.

Leśniczak, Rafał. 2016. „Perswazyjność przekazu a problem legitymizacji władzy”. Acta UniversitatisLodziensis Folia Litteraria Polonica 1(31): 33-47. DOI 10.18778/1505-9057.31.03

McQuail, Denis. 2007. Teoria komunikowania masowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Modrzejewska, Ewa. 2015. „Retoryka i #media”. Res Rhetorica 2 (4): 51-53. https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/2015_4_6.

Pataj, Magdalena. 2021. Kampanie społeczne promujące zdrowie w Polsce w latach 1989-2020. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Pawlak-Hejno, Elżbieta. 2011. „Powrót do przeszłości. Chwyty retoryczne w retrokryminałach Marcina Wrońskiego”. Forum Artis Rhetoricae 2: 79-97. https://retoryka.edu.pl/wp-content/uploads/2018/05/far2_art6.pdf.

Piasecka, Agnieszka. 2015. „Komunikowanie o zdrowiu: tworzenie środowiska nadziei”. Zeszyty Prasoznawcze 2 (222), 463-473. doi: 10.4467/2299-6362PZ.15.033.4143

Pisarek, Walery. 1976. Język służy propagandzie. Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych „Prasa – Książka – Ruch”.

Pisarek, Walery. 2008. „Podstawy retoryki dziennikarskiej”. W Dziennikarstwo i świat mediów, red. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński, 361-378. Kraków: Universitas.

Pisarek, Walery. 2011. Nowa retoryka dziennikarska. Kraków: Universitas.

Scott, J. Blake, Meloncon, Lisa. 2018. „Manifesting Methodologies for the Rhetoric of Health & Medicine”. In Methodologies for the Rhetoric of Health & Medicine, ed. Lisa Meloncon, J. Blake Scott, 1-23. New York and London: Routlege. Taylor&Francis Group. https://doi.org/10.4324/9781315303758

Worsowicz, Monika. 2018. „Gatunki w dziennikarstwie poradnikowym (na przykładzie prasy) Część II”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 5(51): 223-243. http://dx.doi.org/10.18778/1505-9057.51.14

Załęska, Maria. 2016. „Autorytet i argument z autorytetu w kontekście krytyki: ipse dixit, ergo…?”. W Retoryka – wiedza – krytyka, red. Maria Załęska, 57-82. Warszawa: Polskie Towarzystwo Retoryczne. https://retoryka.edu.pl/wp-content/uploads/2015/09/Retoryka-wiedza-krytyka.pdf.

Zeifert, Mateusz. 2020. „Problem wieloznaczności składniowej w przepisach zawierających wyliczenia wierszowe”, Studia Iuridica 83: 262-277. DOI http://dx.doi.org/https%3A//doi.org/10.31338/2544-3135.si.2020-83.18

Pobrania

Opublikowane

31-03-2023

Jak cytować

Pataj, Magdalena. 2023. “Retoryczne ukształtowanie komunikatów dotyczących Zdrowia Na Portalu „Twój Styl””. Res Rhetorica 10 (1): 88-105. https://doi.org/10.29107/rr2023.1.6.