Vol 5, No 2 (2018)

Retoryka mediów: USA/Rhetoric of media: USA

redaktorki numeru: Anna Bendrat, Elżbieta Pawlak-Hejno

Spis treści

Temat numeru

Kamila Miłkowska-Samul
PDF
Wojciech Maguś
PDF
Agata Olszanecka-Marmola, Maciej Marmola
Ewa Antoszek
Ewa Klęczaj-Siara

Transatlantica

Robert Westerfelhaus

#media

Starucha czy staruszka – jak mówimy o seniorach?
Joanna Kukier
PDF

Recenzje

Recenzja/Review: Współczesne Media. Media multimodalne, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, t. 1 i 2
Magdalena Pataj
PDF

Sprawozdania

Sprawozdanie/Report: Ogólnopolska konferencja naukowa „Współczesne Media 10”, Lublin, 19-20 kwietnia 2018 r.
Anna Bendrat
PDF