Techniki perswazji w kampaniach 1% w Polsce – analiza wybranych przykładów

Autor

  • Magdalena Pataj

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2019.3.2

Abstrakt

Kampanie społeczne służą nagłaśnianiu treści ważnych społecznie, stanowią również narzędzie nakłaniania odbiorców do przekazywania środków finansowych na konto wybranego podmiotu. Celem artykułu jest wskazanie środków perswazyjnych wykorzystywanych w kampanii 1% przeprowadzonych w Polsce. Autorka omawia współdziałanie językowych i wizualnych narzędzi perswazji, koncentrując się na środkach służących wywoływaniu emocji (m.in. dychotomiczny podział świata, wyrazy nacechowane, kontrast, typ bohatera, praca kamery, gra konwencjami). Sposób wykorzystania tych narzędzi pokazuje na wybranych przykładach: kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (2014), Fundacji WWF Polska (2012) oraz Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową (2019).

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Barańczak, Stanisław. 1983. Czytelnik ubezwłasnowolniony. Paryż: Libella.

Borg, James. 2006. Perswazja. Sztuka wpływania na ludzi. Warszawa: Jacek Santorski&Co Agencja Wydawnicza.

Cialdini, Robert B. 2007. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

Cialdini, Robert. 2017. Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego. Sopot: GWP.

Dybalska, Renata. 2004. „Realizacja różnych płaszczyzn komunikacyjnych w wybranych gatunkach wypowiedzi radiowych”. W Przemoc w języku mediów? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych, red. Renata Dybalska, Danuta Kępa-Figura, Paweł Nowak, 145-204. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Gajlewicz Michał. 2009. Techniki perswazyjne. Podstawy. Warszawa: Difin.

Grzywa, Anna. 2010. Manipulacja czyli poznaj mechanizmy psychologiczne wywierania wpływu. Kraśnik: Psychologia Sukcesu.

Hogan, Kevin. 2010. Psychologia perswazji. Strategie i techniki wywierania wpływu na ludzi. Warszawa: Czarna Owca.

Kamińska-Szmaj, Irena. 2004. „Propaganda, perswazja, manipulacja – próba uporządkowania pojęć”. W Manipulacja w języku, red. Piotr Krzyżanowski, Paweł Nowak, 13-27. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kępa-Figura, Danuta. 2008. „Tusk-Kaczyński – językowe środki perswazji w kampanii wyborczej 2005”. W Media dawne i współczesne, red. Bogumiła Kosmanowa, 151-161. Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPD UAM.

Kurzeja, Ewa. 2016. Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej. Studium socjologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Maćkiewicz, Jolanta. 2017. „Multimodalność a perswazja (na przykładzie tygodników opinii)”. W Język-obraz-dyskurs, red. Marek Cieszkowski, Anna Kapuścińska, Jacek Szczepaniak, 17-26. Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.

Pisarek, Walery. 1976. Język służy propagandzie. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Sękowski, Piotr. 2012. „Autorytet – teoria i eksperyment. Bocheński versus Milgram”. Hybris 17: 20-49.

Siennicka, Adrianna. 2015. „Retoryka i wiedza – wielogłos. Retoryka i wizualność”. Res Rhetorica 1: 74-75.

Waszkiewicz-Raviv, Alicja. 2015. „Wizualna konsumpcja a komunikacja wizualna. Perswazyjność obrazu w ramach współczesnej komunikacji marketingowej”. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 414: 42-51. DOI: 10.15611/pn.2015.414.03.

Wiśniewska Agnieszka M., Liczmańska Katarzyna. 2011. „Wykorzystanie postaci jako instrumentu perswazji w reklamie”. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 4: 133-149.

Warchala, Jacek. 2004. „Horyzonty manipulacji: perswazja, manipulacja, interpretacja”. W Manipulacja w języku, red. Piotr Krzyżanowski, Paweł Nowak, 41-60. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Pobrania

Opublikowane

30-09-2019

Jak cytować

Pataj, Magdalena. 2019. “Techniki Perswazji W Kampaniach 1% W Polsce – Analiza Wybranych przykładów”. Res Rhetorica 6 (3). https://doi.org/10.29107/rr2019.3.2.