„Z takimi patronami można iść na koniec świata”. Strategie retoryczne stosowane w crowdfundingu na wybranych przykładach z serwisu Patronite.pl

Autor

  • Elżbieta Pawlak-Hejno Zakład Komunikacji Społecznej. Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2023.3.5

Słowa kluczowe:

crowdfunding, publicystyka, patos, etos, logos, topos, bliskość

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest analiza strategii retorycznych w donacyjnym modelu crowdfundingu. Materiałem badawczym jest 40 wizytówek twórców w serwisie Patronite.pl, którzy prowadzą profile w kategorii publicystyka, zrzeszają co najmniej stu patronów oraz uzyskują miesięczną kwotę finansowania nie niższą niż minimalna pensja krajowa brutto. Na ich podstawie wyodrębniono toposy skoncentrowane na budowaniu wspólnoty z odbiorcami, potwierdzając, że najistotniejszą rolę w tej formie crowdfundingu odgrywają strategie patosowe oraz zaufanie do twórcy.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Allison, Thomas H., Davis, Blakely C., Webb, Justin W., Short, Jeremy C. 2017. „Persuasion in crowdfunding: An elaboration likelihood model of crowdfunding performance”. Journal of Business Venturing 32: 707-725.

Anglin, Aaron H., Wolfe, Marcus T., Short, Jeremy C., McKenny, Aaron F., Pidduck, Robert J. 2018. „Narcissistic rhetoric and crowdfunding performance: A social role theory perspective”, Journal of Business Venturing 33 (6): 780-812.

Aronson, Elliot, Willson, Thimoty D., Akert, Robin M. 1994. Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Arystoteles. 1988. Retoryka. Poetyka, red. H. Podbielski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Awdziej Marcin, Tkaczyk Jolanta, Krzyżanowska Magdalena. 2018. „Opis projektu crowdfundingowego a skłonność do jego wspierania przez darczyńców”. Studia Oeconomica Posnaniensia 6 (5): 7-18.

Bandura, Jakub. 2020. Ciekawe projekty crowdfundingowe zrealizowane w 2020. Dostęp: 13.09.2021. https://crowdzone.pl/projekty-crowdfundingowe-w-2020/.

Bennett, Lucy, Chin, Bertha, Jones, Bethan. 2015. „Crowdfunding: A New Media & Society special issue”. New Media & Society, 17(2): 141–148, doi:10.1177/1461444814558906.

Booth, Paul. 2015. „Crowdfunding: A Spimatic application of digital fandom”. New Media & Society, 17(2): 149–166, doi:10.1177/1461444814558907.

Brunello, Alessandro. 2016. Crowdfunding. Podręcznik. Jak realizować swe pomysły za pomocą nowych narzędzi online, tłum. Z. Łucki, Warszawa: CeDeWu.pl.

Budzyńska-Daca, Agnieszka, Hinton, Martin. 2018. „Topika dialogowania z wyborcami w polskich i amerykańskich debatach przedwyborczych”, Studia Semiotyczne XXII (1): 107-129.

Douglas, Rodney B. 1977. „Arystotelesowska koncepcja komunikacji retorycznej”, Pamiętnik Literacki: czasopismo poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 68(1): 203-210.

Dzierżyńska-Mielczarek, Jolanta. 2020. „Sposoby badania wartości ekonomicznej mediów”. Zeszyty Prasoznawcze 63(1): 55-68.

Eichstaedt, Jarosław. 2018. „Od toposu poetyckiego do toposu kultury”, w: Toposy (w) filozofii, red. M. Woźniczka, M. Perek, 39-52, Częstochowa: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Emrich, Berthold. 1977. „Topika i Topoi”. Pamiętnik Literacki LXVIII (1): 235-263.

Erling, Barbara. 2020. Nie ufamy mediom publicznym i częściej płacimy za treści. Dostęp 7.09. 2023. https://www.press.pl/tresc/62152,reuters-institute_-polacy-nie-ufaja-mediom-publicznym-i-czesciej-placa-za-tresci.

Grodzka, Dorota. 2016. „Finansowanie społecznościowe”, Infos. Biuro Analiz Sejmowych 7 (211): 1-4.

Hall, Edward. 2003. Ukryty wymiar, tłum. T. Hołówka, Warszawa: Muza.

Hunter, Andrea. 2015. „Crowdfunding independent and freelance journalism: Negotiating journalistic norms of autonomy and objectivity”. New Media & Society, 17(2): 272–288, doi:10.1177/1461444814558915.

Konto Autora – instrukcja w 10 krokach, https://patronite.pl/post/1395/konto-autora-instrukcja-w-10-krokach. Dostęp: 31.10.2022 r.

Król, Karol. 2013. Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności, Warszawa: Crowdfunding.pl.

Litwa, Piotr, Jabłoński, Adam. 2017. „Crowdfunding jako alternatywny sposób finansowania działalności przedsiębiorstw”, w: Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych. Innowacja-otoczenie biznesu, red. J. Kaczmarek, P. Krzemiński, 137-148. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Majewski, Piotr. 2020. „Crowdfunding: cechy i typologia”. Gospodarka narodowa: analizy, prognozy, strategia, 1: 139-152.

Molek-Kozakowska, Katarzyna, Szymańska-Czaplak, Elżbieta. 2022. “Nature needs you”: discursive constructions of legitimacy and identification in environmental charity appeals. Text &Talk 42(4): 499–523, https://doi.org/10.1515/text-2020-0075

Molek-Kozakowska, Katarzyna. 2020. “Graphic emotion: A critical rhetorical analysis of online children-related charity communication in Poland.” Critical Discourse Studies 17 (1): 72–90, https://doi.org/10.1080/17405904.2019.1567362

Ordanini, Andrea, Miceli, Lucia, Pizzetti, Marta, Parasuraman, Parsu A. 2011. “Crowdfunding: Transforming customers into investors through innovative service platforms.” Journal of Service Management, 22: 443–470.

Pluszyńska, Anna. 2018. „Crowdfunding – historia i definiowanie”, w: Crowdfunding w Polsce, red. A. Pluszyńska, A. Szopa, 13-32. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podbielski, Henryk. 1988. „Wstęp”, w: Retoryka. Poetyka, red. H. Podbielski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Ryszka-Kurczab, Magdalena. 2018. „Topoi inwencyjne”, w: Inwencja i inspiracja w kulturze wczesnonowożytnej, red. B. Niebelska-Rajca, M. Pieczyński, 23-34, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Sajdek, Wiesława. 2018. „Współczesne próby zrozumienia starożytnej kategorii miejsca”, w: Toposy (w) filozofii, red. M. Woźniczka, M. Perek, 209-230, Częstochowa: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Scott, Suzanne. 2015. „The moral economy of crowdfunding and the transformative capacity of fan-ancing”. New Media & Society, 17(2): 167–182. doi:10.1177/1461444814558908.

Sobczak, Barbara. 2016. „News telewizyjny jako akt retoryczny”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 1 (31): 97-112. http://dx.doi.org/10.18778/1505-9057.31.08.

Sokołowski, Marek. 2019. „Jeziora osobliwej muzyki. Zastosowanie nowoczesnych narzędzi crowdfundingu w projekcie Anna Broda Thousand Lakes. Studium przypadku”, Media. Biznes. Kultura 2 (7): 161-172.

Staszczyk, Piotr. 2016. „Crowdfunding a prawo polskie: kilka wątpliwości”, Trzeci sektor 1: 69-78.

Szopa, Anna. 2018. „Charakterystyka modeli i platform crowdfundingowych w Polsce” w: Crowdfunding w Polsce, red. A. Pluszyńska, A. Szopa, 33-46. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ziomek, Jerzy. 1990. Retoryka opisowa. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pobrania

Opublikowane

01-10-2023

Jak cytować

Pawlak-Hejno, Elżbieta. 2023. “„Z Takimi Patronami można iść Na Koniec świata”. Strategie Retoryczne Stosowane W Crowdfundingu Na Wybranych przykładach Z Serwisu Patronite.Pl”. Res Rhetorica 10 (3): 81-99. https://doi.org/10.29107/rr2023.3.5.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>