„Z takimi patronami można iść na koniec świata”. Strategie retoryczne stosowane w crowdfundingu na wybranych przykładach z serwisu Patronite.pl

Autor

  • Elżbieta Pawlak-Hejno Zakład Komunikacji Społecznej. Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2023.3.5

Słowa kluczowe:

crowdfunding, publicystyka, patos, etos, logos, topos, bliskość

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest analiza strategii retorycznych w donacyjnym modelu crowdfundingu. Materiałem badawczym jest 40 wizytówek twórców w serwisie Patronite.pl, którzy prowadzą profile w kategorii publicystyka, zrzeszają co najmniej stu patronów oraz uzyskują miesięczną kwotę finansowania nie niższą niż minimalna pensja krajowa brutto. Na ich podstawie wyodrębniono toposy skoncentrowane na budowaniu wspólnoty z odbiorcami, potwierdzając, że najistotniejszą rolę w tej formie crowdfundingu odgrywają strategie patosowe oraz zaufanie do twórcy.

Bibliografia

Allison, Thomas H., Davis, Blakely C., Webb, Justin W., Short, Jeremy C. 2017. „Persuasion in crowdfunding: An elaboration likelihood model of crowdfunding performance”. Journal of Business Venturing 32: 707-725.

Anglin, Aaron H., Wolfe, Marcus T., Short, Jeremy C., McKenny, Aaron F., Pidduck, Robert J. 2018. „Narcissistic rhetoric and crowdfunding performance: A social role theory perspective”, Journal of Business Venturing 33 (6): 780-812.

Aronson, Elliot, Willson, Thimoty D., Akert, Robin M. 1994. Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Arystoteles. 1988. Retoryka. Poetyka, red. H. Podbielski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Awdziej Marcin, Tkaczyk Jolanta, Krzyżanowska Magdalena. 2018. „Opis projektu crowdfundingowego a skłonność do jego wspierania przez darczyńców”. Studia Oeconomica Posnaniensia 6 (5): 7-18.

Bandura, Jakub. 2020. Ciekawe projekty crowdfundingowe zrealizowane w 2020. Dostęp: 13.09.2021. https://crowdzone.pl/projekty-crowdfundingowe-w-2020/.

Bennett, Lucy, Chin, Bertha, Jones, Bethan. 2015. „Crowdfunding: A New Media & Society special issue”. New Media & Society, 17(2): 141–148, doi:10.1177/1461444814558906.

Booth, Paul. 2015. „Crowdfunding: A Spimatic application of digital fandom”. New Media & Society, 17(2): 149–166, doi:10.1177/1461444814558907.

Brunello, Alessandro. 2016. Crowdfunding. Podręcznik. Jak realizować swe pomysły za pomocą nowych narzędzi online, tłum. Z. Łucki, Warszawa: CeDeWu.pl.

Budzyńska-Daca, Agnieszka, Hinton, Martin. 2018. „Topika dialogowania z wyborcami w polskich i amerykańskich debatach przedwyborczych”, Studia Semiotyczne XXII (1): 107-129.

Douglas, Rodney B. 1977. „Arystotelesowska koncepcja komunikacji retorycznej”, Pamiętnik Literacki: czasopismo poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 68(1): 203-210.

Dzierżyńska-Mielczarek, Jolanta. 2020. „Sposoby badania wartości ekonomicznej mediów”. Zeszyty Prasoznawcze 63(1): 55-68.

Eichstaedt, Jarosław. 2018. „Od toposu poetyckiego do toposu kultury”, w: Toposy (w) filozofii, red. M. Woźniczka, M. Perek, 39-52, Częstochowa: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Emrich, Berthold. 1977. „Topika i Topoi”. Pamiętnik Literacki LXVIII (1): 235-263.

Erling, Barbara. 2020. Nie ufamy mediom publicznym i częściej płacimy za treści. Dostęp 7.09. 2023. https://www.press.pl/tresc/62152,reuters-institute_-polacy-nie-ufaja-mediom-publicznym-i-czesciej-placa-za-tresci.

Grodzka, Dorota. 2016. „Finansowanie społecznościowe”, Infos. Biuro Analiz Sejmowych 7 (211): 1-4.

Hall, Edward. 2003. Ukryty wymiar, tłum. T. Hołówka, Warszawa: Muza.

Hunter, Andrea. 2015. „Crowdfunding independent and freelance journalism: Negotiating journalistic norms of autonomy and objectivity”. New Media & Society, 17(2): 272–288, doi:10.1177/1461444814558915.

Konto Autora – instrukcja w 10 krokach, https://patronite.pl/post/1395/konto-autora-instrukcja-w-10-krokach. Dostęp: 31.10.2022 r.

Król, Karol. 2013. Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności, Warszawa: Crowdfunding.pl.

Litwa, Piotr, Jabłoński, Adam. 2017. „Crowdfunding jako alternatywny sposób finansowania działalności przedsiębiorstw”, w: Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych. Innowacja-otoczenie biznesu, red. J. Kaczmarek, P. Krzemiński, 137-148. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Majewski, Piotr. 2020. „Crowdfunding: cechy i typologia”. Gospodarka narodowa: analizy, prognozy, strategia, 1: 139-152.

Molek-Kozakowska, Katarzyna, Szymańska-Czaplak, Elżbieta. 2022. “Nature needs you”: discursive constructions of legitimacy and identification in environmental charity appeals. Text &Talk 42(4): 499–523, https://doi.org/10.1515/text-2020-0075

Molek-Kozakowska, Katarzyna. 2020. “Graphic emotion: A critical rhetorical analysis of online children-related charity communication in Poland.” Critical Discourse Studies 17 (1): 72–90, https://doi.org/10.1080/17405904.2019.1567362

Ordanini, Andrea, Miceli, Lucia, Pizzetti, Marta, Parasuraman, Parsu A. 2011. “Crowdfunding: Transforming customers into investors through innovative service platforms.” Journal of Service Management, 22: 443–470.

Pluszyńska, Anna. 2018. „Crowdfunding – historia i definiowanie”, w: Crowdfunding w Polsce, red. A. Pluszyńska, A. Szopa, 13-32. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podbielski, Henryk. 1988. „Wstęp”, w: Retoryka. Poetyka, red. H. Podbielski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Ryszka-Kurczab, Magdalena. 2018. „Topoi inwencyjne”, w: Inwencja i inspiracja w kulturze wczesnonowożytnej, red. B. Niebelska-Rajca, M. Pieczyński, 23-34, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Sajdek, Wiesława. 2018. „Współczesne próby zrozumienia starożytnej kategorii miejsca”, w: Toposy (w) filozofii, red. M. Woźniczka, M. Perek, 209-230, Częstochowa: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Scott, Suzanne. 2015. „The moral economy of crowdfunding and the transformative capacity of fan-ancing”. New Media & Society, 17(2): 167–182. doi:10.1177/1461444814558908.

Sobczak, Barbara. 2016. „News telewizyjny jako akt retoryczny”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 1 (31): 97-112. http://dx.doi.org/10.18778/1505-9057.31.08.

Sokołowski, Marek. 2019. „Jeziora osobliwej muzyki. Zastosowanie nowoczesnych narzędzi crowdfundingu w projekcie Anna Broda Thousand Lakes. Studium przypadku”, Media. Biznes. Kultura 2 (7): 161-172.

Staszczyk, Piotr. 2016. „Crowdfunding a prawo polskie: kilka wątpliwości”, Trzeci sektor 1: 69-78.

Szopa, Anna. 2018. „Charakterystyka modeli i platform crowdfundingowych w Polsce” w: Crowdfunding w Polsce, red. A. Pluszyńska, A. Szopa, 33-46. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ziomek, Jerzy. 1990. Retoryka opisowa. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pobrania

Opublikowane

2023-10-01

Jak cytować

Pawlak-Hejno, Elżbieta. 2023. „«Z Takimi Patronami można iść Na Koniec świata». Strategie Retoryczne Stosowane W Crowdfundingu Na Wybranych przykładach Z Serwisu Patronite.Pl”. "Res Rhetorica" 10 (3):81-99. https://doi.org/10.29107/rr2023.3.5.