Głosu kobietom! – środki przekonywania polskich sufrażystek w publicystyce „Steru” (1907)

Autor

  • Elżbieta Pawlak-Hejno Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

DOI:

https://doi.org/10.17380/rr.2016.2.4

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie strategii retorycznej przyjętej przez polskie sufrażystki w feministycznym czasopiśmie „Ster” z 1907 roku. Środki przekonywania podzielono zgodnie z teorią Arystotelesa na trzy grupy: lógos, pathos i èthos. Analiza poszczególnych elementów i relacji między nimi pozwala wysnuć wniosek, że polskie sufrażystki starały się zracjonalizować kampanię o prawa wyborcze i uczynić ją jak najbardziej merytoryczną.

Bibliografia

Atkinson, Diane. 1988. Votes for Women. Cambridge: Cambridge University Press.

Bartley, Paula. 2003. Votes for Women: 1860-1928. London: Hodder Murray.

Blobaum, Robert. 2008. “Kwestia kobieca w Królestwie Polskim”. W Działaczki społeczne, feministki, obywatelki. Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwrac, 37-56. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.

Conway, Kathryn. M. 1995. “Woman Suffrage and the History of Rhetoric at the Seven Sisters Colleges, 1865-1919”. W Reclaiming Rhetorica. Women in the Rhetorical Tradition, red. A. Lunsford, 203-226. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. [dostęp 30.03.2016 r. http://digital.library.pitt.edu/cgi-bin/t/text/text-idx?c=pittpress;cc=pittpress;view=toc;idno=31735035231046].

Chowaniec, Urszula. 2012. „Listening to Women’s Voices: Historical Overview of Women’s Right to write in Poland”. W Women’s Voices and Feminism in Polish Cultural Memory, red. U. Chowaniec, U. Phillips, 26-46. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Franke, Jerzy. Wokół buntu i pokory. Warszawskie czasopisma kobiece w latach 1905-1918. Warszawa: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Górnicka-Boratyńska, Aneta. 2001. Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863-1939). Izabelin: Świat Literacki.

Korolko, Mirosław. 1990. Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Lichański, Jakub Z. 2010. „Retoryka a/i media: próba określenia pól wspólnych”. W Styl-Dyskurs-Media, red. B. Bogołębska, M. Worsowicz, 383-396. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Lunsford, Andrea A. 1995. „On Reclaiminig Rhetorica”. W Reclaiming Rhetorica. Women in the Rhetorical Tradition, red. A. Lunsford, 3-8. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Meyer Michel, Carrilho Manuel Maria, Timmermans Benoît. 2010. Historia retoryki od Greków do dziś. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Pachucka. Romana. 1958. Pamiętniki z lat 1886-1914. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Sierakowska, Katarzyna. 1994. „Aspiracje polityczne Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich”. W Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, 245-254. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Sierakowska, Katarzyna. 2008. „Nowe Słowo – trybuna emancypantek polskich”. W Działaczki społeczne, feministki, obywatelki. Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwrac, 69-80. Warszawa Wydawnictwo Neriton.

Sikorska-Kulesza, Jolanta. 2008. „Trójzaborowe zjazdy kobiet na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku”. W Działaczki społeczne, feministki, obywatelki. Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwrac, 81-96. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.

Skwara, Marek. 2010. „Ethos humanistyczne a retoryka”. W Etos humanistyczny, red. P. Urbański, 247-274. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.

Wojtak, Maria. 2004. Gatunki prasowe. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Wolny-Zmorzyński, Kazimierz, Kaliszewski, Andrzej i Furman, Wojciech. 2006. Gatunki dziennikarskie: teoria, praktyka, język. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Zamojska, Dorota. 1994. „Romualda Baudouin de Courtenay (1857-1935) i jej działalność społeczna”. W Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, 261-274. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Ziomek, Jerzy. 1990. Retoryka opisowa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo.

Pobrania

Jak cytować

Pawlak-Hejno, Elżbieta. 2016. „Głosu Kobietom! – środki Przekonywania Polskich sufrażystek W Publicystyce «Steru» (1907)”. "Res Rhetorica" 3 (2). https://doi.org/10.17380/rr.2016.2.4.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>