Retoryczno-obyczajowe tło kampanii medialnej OLX

Autor

  • Anna M. Kiełbiewska Polskie Towarzystwo Retoryczne

Słowa kluczowe:

OLX, spot, reklama, kampania, viral, „A co gdyby”

Abstrakt

A gdyby tak potraktować komunikację nakłaniającą niestandardowo? Gdyby, zamiast reklamować swoje usługi, pokazać manifest nietolerancji dla braku kultury? I co, gdyby zrobić to na tyle zabawnie i lapidarnie, żeby „sam się” rozniósł po mediach społecznościowych? Mnogość i wielokanałowość współczesnej komunikacji marketingowej sprawia, że niezwykle trudno jest się dziś wyróżnić w medialno-marketingowym szumie. Niełatwo stworzyć kampanię oryginalną, zasługującą na miano mądrej i wartościowej. Trudno połączyć to z subtelnym poczuciem humoru. A już wymieszać wszystkie te elementy tak, aby uzyskać pozytywny odbiór społeczny i sprzedać jako viral w milionach odsłon – jest niezwykłą rzadkością. Znamienne, że gdy już się to komuś udaje, nawet pobieżna analiza pokazuje, że za sukcesem kampanii – dziś, w dobie postępującej cyfryzacji – stoi pierwotne narzędzie marketingowe: słowo. Tak jest w wypadku tegorocznej kampanii portalu OLX. W artykule ukazano, iż popularność cyklu spotów „A co gdyby?” wynika z umiejętności retorycznych jej twórców.

 


Biogram autora

Anna M. Kiełbiewska - Polskie Towarzystwo Retoryczne

Anna M. Kiełbiewska – wykładowca retoryki i erystyki, członek Polskiego Towarzystwa Retorycznego. Od siedmiu lat współpracuje m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, prowadzi też zajęcia na Warszawskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Projektuje autorskie warsztaty i szkolenia, m.in. z autoprezentacji, wystąpień publicznych i medialnych, kultury biznesowej i efektywnej komunikacji. Projektuje programy edukacji medialnej dla różnych grup odbiorców. Doktor nauk społecznych, magister dziennikarstwa i wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim.

Wśród jej zainteresowań badawczych najważniejsze są: etykieta językowa i pozajęzykowa, retoryczny wymiar grzeczności, relacja asertywności i uprzejmości w komunikacji interpersonalnej, przejawy zachowań grzecznościowych w dyskursie medialnym oraz pragmatyka językowa.

Pasjonatka efektywnej dydaktyki osób dorosłych i idei life-long learning, dyplomowany animator kultury. Wieloletni praktyk public relations i marketingu, koordynowała też udział polskiej strony w międzynarodowym projekcie LearnInc, finansowanym z programu Leonardo DaVinci. Jest dyplomowanym coachem metodą ericksonowską, a dorywczo również redaktorem i popularyzatorem nauki w mediach. Publikowała m.in. w „Studiach Medioznawczych”, „Kulturze Popularnej”, TVP Kultura, „Gazecie Wyborczej”, „Kukbuku”. Kolekcjonerka XIX i XX-wiecznych kodeksów dobrych manier.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-31

Jak cytować

M. Kiełbiewska, Anna. 2019. „Retoryczno-Obyczajowe tło Kampanii Medialnej OLX”. "Res Rhetorica" 6 (4). https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/420.