Retoryka zdrowia i choroby – wprowadzenie do tematu numeru

Autor

  • Anna M. Kiełbiewska Uniwersytet Warszawski
  • Joanna Partyka Polska Akademia Nauk

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Biogram autora

  • Anna M. Kiełbiewska - Uniwersytet Warszawski

    Anna M. Kiełbiewska – wykładowca retoryki i erystyki, członek Polskiego Towarzystwa Retorycznego. Od siedmiu lat współpracuje m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, prowadzi też zajęcia na Warszawskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Projektuje autorskie warsztaty i szkolenia, m.in. z autoprezentacji, wystąpień publicznych i medialnych, kultury biznesowej i efektywnej komunikacji. Projektuje programy edukacji medialnej dla różnych grup odbiorców. Doktor nauk społecznych, magister dziennikarstwa i wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Warszawskim.

    Wśród jej zainteresowań badawczych najważniejsze są: etykieta językowa i pozajęzykowa, retoryczny wymiar grzeczności, relacja asertywności i uprzejmości w komunikacji interpersonalnej, przejawy zachowań grzecznościowych w dyskursie medialnym oraz pragmatyka językowa.

    Pasjonatka efektywnej dydaktyki osób dorosłych i idei life-long learning, dyplomowany animator kultury. Wieloletni praktyk public relations i marketingu, koordynowała też udział polskiej strony w międzynarodowym projekcie LearnInc, finansowanym z programu Leonardo DaVinci. Jest dyplomowanym coachem metodą ericksonowską, a dorywczo również redaktorem i popularyzatorem nauki w mediach. Publikowała m.in. w „Studiach Medioznawczych”, „Kulturze Popularnej”, TVP Kultura, „Gazecie Wyborczej”, „Kukbuku”. Kolekcjonerka XIX i XX-wiecznych kodeksów dobrych manier.

Pobrania

Opublikowane

31-03-2023

Jak cytować

M. Kiełbiewska, Anna, and Joanna Partyka. 2023. “Retoryka Zdrowia I Choroby – Wprowadzenie Do Tematu Numeru”. Res Rhetorica 10 (1): 2-4. https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/751.

Inne teksty tego samego autora