Kradzież baśni, czyli opowieści o państwie w pandemii (w „Wiadomościach” TVP1)

Autor

  • Monika Grzelka Uniwersytet Adama Mickiewicza
  • Agnieszka Kula Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2022.4.3

Słowa kluczowe:

baśń, retoryka, repetycja, pandemia, news, telewizja publiczna

Abstrakt

Artykuł przedstawia sposoby konstruowania opowieści o państwie zawarte w magazynach wiadomości telewizji publicznej w czasie pandemii. Sięgnięcie po koncepcję R. Waksmunda o kradzieży baśni pozwala na ujawnienie związków między oboma porządkami wypowiedzi na wielu poziomach: konstrukcji świata przedstawionego, kreacji bohaterów, motywów, ujęć narracyjnych, rozwiązań fabularnych. Odniesienie się do baśni eksponuje także funkcjonalność repetycji – mechanizmu immanentnie wpisanego w ten gatunek, ujawniającego się na wielu poziomach retorycznej organizacji tekstu (na poziomie inwencji, dyspozycji czy elokucji).

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Bednarek, Magdalena. 2020. Baśnie przeobrażone. Transformacje bajki i baśni w polskiej epice po 1989 roku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Bogunia-Borowska, Małgorzata. 2012. Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bourdieu, Pierre. 2008. Zmysł praktyczny, tłum. Maciej Falski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Brach-Czaina, Jolanta. 1998. Szczeliny istnienia. Kraków: Wydawnictwo eFKa.

Bryła, Władysława i Bryła-Cruz, Agnieszka. 2021. Retoryka „okołowirusowa”. Szkice językowo-kulturowe. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Deuze, Mark. 2020. “The role of media and mass communication theory in the global pandemy”, Communication Today 11 (2): 5-16.

Ferguson, Niall. 2022. Fatum: polityka i katastrofy współczesnego świata, tłum. Wojciech Tyszka. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Foucault, Michael. 2002. Porządek dyskursu, tłum. Michał Kozłowski. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Fuchs, Christian. 2020. “Everyday Life and Everyday Communication in Coronavirus Capitalism”, Triple C: Communications, Capitalism & Critique 18 (1): 375–399.

Goffman, Erving. 2011. Relacje w przestrzeni publicznej. Mikrostudia porządku publicznego, tłum. Olga Siara. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grzelka, Monika i Kula, Agnieszka. 2012. Przytoczenie w przekazie medialnym. Poznań: Wydawnictwo Rys.

Grzelka, Monika i Kula, Agnieszka. 2020. „Przemoc przez powtórzenie”. W Współczesne media11. Przemoc w mediach, t. 1, red. Iwona Hoffman, Danuta Kępa-Figura. 167-180. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Grzybowski, Jacek. 2021. Covid-19: pandemia naszych czasów. Warszawa: Wydawnictwo Borgis.

Jaskiernia, Alicja. 2021. „Pandemia COVID-19 i »nowa normalność« w systemie komunikowania. Wyzwania regulacyjne epoki cyfry”, Media Biznes Kultura 2 (11): 9–21.

Krastew, Iwan. 2020. Nadeszło jutro. Jak pandemia zmienia Europę. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Lisowska-Magdziarz, Małgorzata. 2008. Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Marody, Mirosława (red.). 1991. Co nam, zostało z tych lat… Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej. Londyn: Aneks.

Melion, Walter S. 2016. Personification: embodying meaning and emotion. Leiden – Boston: Brill Publisher.

Mrozowski, Maciej, 2000, Media masowe. Władza, rozrywka, biznes, Warszawa: ASPRA-JR.

Nielsen, Rasmus Kleis et al. 2020. Navigating the ‘infodemic’: how people in six countries access and rate news and information about coronavirus. Reuters Institute, University of Oxford, online: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/infodemic-how-people-six-countries-access-and-ratenews-and-information-about-coronavirus (dostęp 15.12.2021).

Oblicza Komunikacji. 2010. Tabloidyzacja języka i kultury. 3.

Oblicza Komunikacji. 2011. Tabloidy – język, wartości, obraz świata. 4.

Piontek, Dorota, Hordecki, Bartosz, Ossowski, Szymon. 2013. Tabloidyzacja dyskursu politycznego w polskich mediach, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.

Schank, Roger. 1991. Tell Me a Story: a New Look at Real and Artificial Intelligence. New York: Charles Scribner's Sons.

Szlagowska-Papuzińska, Aleksandra. 2021. Mityzacja choroby: choroba jako konstrukt społeczny i kulturowy. Wrocław: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich.

Sznajderman, Monika. 1994. Zaraza. Mitologia dżumy, cholery i AIDS. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Sztompka, Piotr. 2008. „Życie codzienne – temat najnowszej socjologii”. W Socjologia codzienności, red. Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska. 15-52. Kraków: Znak.

Taibbi, Matt. 2020. Nienawiść sp. z o.o. Jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem, tłum. Tomasz S. Gałązka. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Trzebiński, Jerzy. 2002. „Narracyjne konstruowanie rzeczywistości”. W Narracja jako sposób rozumienia świata, red. Jerzy Trzebiński. 17–42. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Turner, Victor. 2005. Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działania w społeczeństwie, tłum. Wojciech Usakiewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Waksmund, Ryszard. 1978. „Bajkosfera, czyli o życiu semiotycznym fabuł baśniowych. Rekonesans badawczy”, Litteraria 191: 99–119.

Wallis, Patrick i Nehrlich, Brigitte. 2005. “Disease metaphors in new epidemics: the UK media framing of the 2003 SARS epidemic”, Social Science & Medicine, 60(11): 2629–2639.

Wasilewski Jacek. 2012. Opowieści o Polsce. Retoryka narracji, Warszawa: Headmade.

Pobrania

Opublikowane

23-12-2022

Jak cytować

Grzelka, Monika, and Agnieszka Kula. 2022. “Kradzież baśni, Czyli opowieści O państwie W Pandemii (w „Wiadomościach” TVP1)”. Res Rhetorica 9 (4): 63-82. https://doi.org/10.29107/rr2022.4.3.