Planowane numery

2021-09-25

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do planowanych numerów. W trybie ciągłym przyjmujemy artykuły do działu Varia, recenzje i sprawozdania. Prosimy o zapoznanie się z wymaganiami redakcji. W razie pytań, prosimy o kontakt z redakcją: res.rhetorica@gmail.com