Two crises – framing messages about the crisis on the Polish-Belarusian border

Autor

  • Joanna Szylko-Kwas Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2023.4.7

Słowa kluczowe:

ramowanie, polaryzacja, kryzys, migranci, serwis informacyjny

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza ram medialnych stanowiących strategię retoryczną w przedstawianiu tematyki uchodźców na granicy polsko-białoruskiej w sierpniu i wrześniu 2021 roku. Ponadto w artykule omawia się zjawisko polaryzacji. Wyniki analizy wskazują, że temat ten był tylko pretekstem do utrwalenia istniejących podziałów światopoglądowych. Materiały, które w serwisie informacyjnym powinny być wiarygodne, jednoznaczne i rzetelnie przygotowane, realizowały założone cele, utrwalając podziały i umacniając wrogie nastawienie wobec osób o przeciwnych poglądach (echo chambers).

Bibliografia

Almustafa, Maissaa. 2022. “Reframing refugee crisis: A ’European crisis of migration’ or a ’crisis of protection’?” Politics and Space 40(5): 1064–1082. https://doi.org/10.1177/2399654421989705.

Alonso Belmonte, Maria Isabel, and Dolores Porto. 2020. “Multimodal framing devices in European online news.” Language and Communication 71: 55–71. https://doi.org/10.1016/j.langcom.2019.12.001.

Amores, Javier J. and Carlos Arcila. 2019. “Deconstructing the symbolic visual frames of refugees and migrants in the main Western European media.” In TEEM’19: Proceedings of the Seventh International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality, 911–918. https://doi.org/10.1145/3362789.3362896.

An, Seon-Kyoung, and Karla K. Gower. 2009. “How do the news media frame crises? A content analysis of crisis news coverage.” Public Relations Review 35: 107–112. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2009.01.010.

Bail, Christopher A., Lisa P. Argyle, Taylor W. Brown, John P. Bumpus, Haohan Chen, M. B. Fallin Hunzaker, Jaemin Lee, Marcus Mann, Friedolin Merhout, and Alexander Volfovsky. 2018. „Exposure to opposing views on social media can increase political polarization.” Proceedings of the National Academy of Sciences 115(37): 9216–9221. https://doi.org/10.1073/pnas.1804840115.

Banks, Antoine, Ernesto Calvo, David Karol, and Shibley Telhami. 2020. “#PolarizedFeeds: Three Experiments on Polarization, Framing, and Social Media.” The International Journal of Press/Politics 26 (3): 609–634. https://doi.org/10.1177/1940161220940964.

Bartoszewicz, Mateusz, and Filip Gołębiewski. 2021. „Paradoks opłacalności. Stronniczość polityczna na polskim rynku medialnym – próba syntezy.” Zarządzanie Mediami 9(1): 55–80. https://doi.org/10.4467/23540214ZM.21.002.13050.

Bauer, Christina A., Raphael Boemelburg, and Gregory M. Walton. 2021. „Resourceful actors, not weak victims: Reframing refugees’ stigmatized identity enhances long-term academic engagement.” Psychological Science 32(12): 1896–1906. https://doi.org/10.1177/09567976211028978.

Bieniek, Martyna. 2020. „Ramowanie a metafora w ujęciu kognitywistycznym – czy mają ze sobą coś wspólnego?” Philosophical Discourses II: 149–164. https://doi.org/10.16926/pd.2020.02.10.

Bilal, Arsalan. 2021. Wojna hybrydowa - nowe zagrożenia, złożoność i „zaufanie” jako antidotum. Retrieved June 24, 2022 from https://www.nato.int/docu/review/pl/articles/2021/11/30/wojna-hybrydowa-nowe-zagrozenia-zlozonosc-i-zaufanie-jako-antidotum/index.html.

Chyliński, Marek. 2013. „Framing w procesie zarządzania informacją w dziennikarstwie”. Zarządzanie w Kulturze 14, z. 1: 83–97. https://doi.org/10.4467/20843976ZK.13.006.1242.

Cinelli, Matteo, Gianmarco de Francisci Morales, Alessandro Galeazzi, Walter Quattrociocchi, and Michele Starnini. 2021. “The echo chamber effect on social media.” PNAS 118 No. 9: 1-8. https://www.pnas.org/doi/epdf/10.1073/pnas.2023301118.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A European Agenda on Migration. European Commission. COM (2015) 240 final. Retrieved June 24, 2023 from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52015DC0240.

Dahlgren, Peter M. 2020. Media Echo Chambers. Selective Exposure and Confirmation Bias in Media Use, and its Consequences for Political Polarization. Doctoral Thesis. University of Gothenburg. Retrieved June 24, 2022 from http://hdl.handle.net/2077/67023.

Dubois, Elizabeth, and Grant Blank. 2018. „The echo chamber is overstated: the moderating effect of political interest and diverse media.” Information, Communication & Society 21(5): 729–745. https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1428656.

Entman, Robert. 1993. “Framing: Toward clarification of a fractured paradigm.” Journal of Communication 43 (4): 51–58. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x.

Entman, Robert. 2007. “Framing bias: media in the distribution of power.” Journal of Communication 57: 163–173. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00336.x.

Feinberg, Matthew, and Rob Willer. 2019. „Moral reframing: A technique for effective and persuasive communication across political divides.” Soc Personal Psychol Compass 13:e12501. https://doi.org/10.1111/spc3.12501.

Filipec, Ondrej. 2022. “Multilevel analysis of the 2021 Poland-Belarus Border Crisis in the Context of Hybrid Threats.” Central European Journal of Politics 8(1): 1–18. https://doi.org/10.24132/cejop_2022_1.

Frontex. 2016. Risk Analysis for 2016. Retrieved June 24, 2023 from https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf.

Gamson, William. A., and Andre Modigliani. 1989. “Media discourse and public opinion on nuclear power. A constructionist approach.” American Journal of Sociology, 95 (1): 1–37. http://www.jstor.org/stable/2780405.

Goffman, Erving. 1974. Frame analysis: An essay on the organization of experience. New York: Harper & Row.

Hänggli, Regula, and Hanspeter Kriesi. 2010. “Political Framing Strategies and Their Impact on Media Framing in a Swiss Direct-Democratic Campaign.” Political Communication 27(2):141–157 https://doi.org/10.1080/10584600903501484.

Heidenreich, Tobias, Fabienne Lind, Jakob-Moritz Eberl, and Hajo G. Boomgaarden. 2019. “Media Framing Dynamics of the ’European Refugee Crisis’: A Comparative Topic Modelling Approach.” Journal of Refugee Studies 32 (1): 172–182. https://doi.org/10.1093/jrs/fez025.

Hong, Sounman, and Sun Hyoung Kim. 2016. “Political polarization on Twitter: Implications for the use of social media in digital governments.” Government Information Quarterly 33: 777–782.

Horonziak, Sonia. 2022. „Teoria demokracji a polaryzacja. Czy spolaryzowane społeczeństwo może być demokratyczne?” Politeja 19(2) [77]: 205–229. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.09.

Johnson, Robert. 2018. “Hybrid War and Its Countermeasures: A Critique of the Literature.” Small Wars & Insurgencies 29(1): 141–163, https://doi.org/10.1080/09592318.2018.1404770.

Klepka, Rafał. 2019. „»Wiadomości« TVPiS i »Fakty« TVN (Tusk Vision Network): czy w Polsce mamy wewnętrzną medialną wojnę informacyjną?” In Projektowanie komunikacji, vol. 2, ed. Michał Grech, Annette Siemes and Mariusz Wszołek, 311–328. Wrocław: Libron.

Kopeć-Ziemczyk Katarzyna. 2020. „Polaryzacja mediów w Polsce. Analiza zawartości »Wiadomości« TVP i »Faktów« TVN w okresie kampanii samorządowej w 2018 roku.” Otwarta Nauka. Retrieved June 24, 2023 from https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3892.138

Kubin, Emily, and Christian von Sikorski. 2021. “The role of (social) media in political polarization: a systematic review.” 45:3: 188–206. https://doi.org/10.1080/23808985.2021.1976070.

Kugiel, Patryk. 2020. 20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy. Retrieved June 24, 2023 from https://www.gov.pl/web/onz/swiatowy-dzien-uchodzcy.

Lee, Frances E. 2015. “How Party Polarization Affects Governance.” Annual Review of Political Science 18(1): 261–282. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-072012-113747.

Liu, Juan. 2022. “Framing Syrian refugees: Examining news framing effects on attitudes toward refugee admissions and anti-immigrant sentiment.” Newspaper Research Journal, 44(1): 6–2. https://doi.org/10.1177/07395329221077251.

Maćkiewicz, Jolanta. 2020. „Ramy interpretacyjne jako narzędzie badań medioznawczych”. Studia Medioznawcze 21(3): 615–627. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2020.3.251.

Maćkiewicz, Jolanta. 2021. „Badanie ram multimodalnych – rekonesans.” Media Biznes Kultura 1(10): 9–19. https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.21.001.13967.

Miłkowska-Samul, Kamila. 2018. „Media jako wróg: O retoryce Donalda Trumpa”. Res Rhetorica 5(2): 1–13. https://doi.org/10.29107/rr2018.2.1.

Neudert, Lisa Maria, and Nahema Marcha. 2019. Polarisation and the use of technology in political campaigns and communication, European Parliamentary Research Service, March 2019. Retrieved June 24, 2023 from https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/634414/EPRS_STU(2019)634414_EN.pdf.

Nguyen, An, and Hong Tien Vu. 2019. “Testing popular news discourse on the “echo chamber” effect: Does political polarisation occur among those relying on social media as their primary politics news source?” First Monday 24 (6). https://doi.org/10.5210/fm.v24i6.9632.

Nożewski, Jacek. 2021. „Wpływ mediów informacyjnych na zakres partycypacji politycznej użytkowników serwisu Twitter w Polsce. Struktura i działanie.” Studia Medioznawcze 22(1): 826–839. https://doi.org/10.33077/uw.24511617.ms.2021.1.340.

Ochmann, Paweł, and Jakub Wojas. 2018. „Prawne aspekty konfliktu zbrojnego na Ukrainie jako przykład wojny hybrydowej”. Sprawy Międzynarodowe 71(1): 283–302. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.1.20.

Olbrycht, Paweł. 2022. „Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście sytuacji na granicy polsko-białoruskiej w okresie sierpień-grudzień 2021 roku – możliwości prawne i podjęte działania”. Polityka i Społeczeństwo 2(20): 142–154. https://doi.org/10.15584/polispol.2022.2.9.

Olender, Kamil. 2021. „Globalne procesy erozji demokracji w perspektywie czynników politycznych, społecznych i medialnych.” Horyzonty Polityki 12(39): 89–104. https://doi.org/10.35765/HP.1993.

Oniszczuk, Zbigniew. 2011. „Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji.” Studia Medioznawcze 4 (47): 11–21.

Palczewski, Marek. 2001. „Koncepcja framingu i jej zastosowanie w badaniach newsów w Wiadomościach TVP i Faktach TVN”. Studia Medioznawcze 1 (44): 31–40. https://studiamedioznawcze.pl/Numery/2011_1_44/pelny.pdf.

Pan, Zhongdang. and Gerald Kosicki. 1993. “Framing Analysis. An Approach to News Discourse.” Political Communication 10(1): 55–75.

Parrott, Scott, Jennifer Hoewe, Minghui Fan, and Keith Huffman. 2019. “Portrayals of Immigrants and Refugees in U.S. News Media: Visual Framing and its Effect on Emotions and Attitudes.” Journal of Broadcasting & Electronic Media 63(4): 677–697. https://doi.org/10.1080/08838151.2019.1681860.

Pierson, Paul, and Eric Schickler. 2020. „Madison’s Constitution Under Stress: A Developmental Analysis of Political Polarization.” Annual Review of Political Science 23: 37–58. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050718-033629.

Pluwak, Agnieszka. 2009. „Geneza i ewolucja pojęcia framing w naukach społecznych.” Global Media Journal – Polish Edition 1(5): 49–79.

Puyvelde Van, Damien. 2015. Hybrid war – does it even exist? NATO Review. Retrieved June 24, 2023 from https://www.nato.int/docu/review/articles/2015/05/07/hybrid-war-does-it-even-exist/index.html.

Ramasubramanian, Srividya, and Caitlin Miles. 2018. „Framing the Syrian Refugee Crisis: A Comparative Analysis of Arabic and English News Sources.” International Journal of Communication 12: 4488–4506. https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/8174/2497.

Ruszkowski, Paweł, Andrzej Przestalski, and Paweł Maranowski, Polaryzacja światopoglądowa społeczeństwa polskiego a klasy i warstwy społeczne. Warszawa: Collegium Civitas Press.

Vreese de, Claes, H. 2005. „News Framing: Theory and Typology.” Information Design Journal + Document Design 13(1): 51–62.

Wasilewski, Krzysztof. 2019. „Framing i analiza ramowa – stan badań we współczesnym medioznawstwie. Przegląd stanowisk badawczych.” Media – Kultura – Komunikacja Społeczna 1(14): 91–109. https://doi.org/10.31648/mkks.2952.

Żebrowska, Ewa. 2014. “Multimodal Messages.” Journal of Multimodal Communication Studies 1(1): 8–15. https://doi.org/10.14746/jmcs.2014.1.1.2.

Opublikowane

2023-12-31

Jak cytować

Szylko-Kwas, Joanna. 2023. „Two Crises – Framing Messages about the Crisis on the Polish-Belarusian Border”. "Res Rhetorica" 10 (4):118-39. https://doi.org/10.29107/rr2023.4.7.