Recenzja/Review: Joanna Orska, Performatywy. Składnia/retoryka, gatunki i programy poetyckiego konstruktywizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019 PL 9, 161-168

Autor

  • Anna Tryksza UMCS

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2023.2.9

Bibliografia

Arystoteles. 1988. Retoryka, Poetyka, tłum., wstęp i kom. H. Podbielski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Arystoteles. 2007. Etyka nikomachejska, tłum., wstęp i kom. D. Gromska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Deleuze, Gilles, Guattari, Félix. 2000. Co to jest filozofia?, tłum. P. Pieniążek. Gdańsk: Słowo/Obraz/Terytoria.

Dziadek, Adam. 2012. Wersologia polska – kontr(o)wersje. W: Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje, red. W. Bolecki, D. Ulicka, 370–390 Warszawa: IBL PAN.

Dziadek, Adam. 2014. Projekt krytyki somatycznej, Warszawa: IBL PAN.

Lausberg, Heinrich. 2002. Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przekł., oprac. i wstęp A. Gorzkowski. Bydgoszcz: Homini.

Lichański, Jakub Z. 2008. Retoryka i poetyka: siostry czy rywalki? W: Od poetyki do hermeneutyki literaturoznawczej, red. T. Budrewicz i J. S. Ossowski, 247–256. Kraków: Wydawnictwo Antykwa.

Lichański, Jakub Z. 2017. Filologia – filozofia – retoryka. Wprowadzenie do badań (nie tylko) literatury popularnej. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Lichański, Jakub Z. 2018. Niepopularnie o popularnej. O narzędziach badań literatury. Warszawa: Wydawnictwa Drugie.

Mackiewicz, Paweł. 2015. Sequel. O poezji Marcina Sendeckiego. Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Okopień-Sławińska, Aleksandra. 1965. „Wiersz awangardowy”. Pamiętnik Literacki 2: 425–446.

Podbielski, Henryk. 1988. „Założenia «Retoryki» Arystotelesa”. Roczniki Humanistyczne 36/3: 89–98.

Sadowski, Witold. 1999. Tekst graficzny Białoszewskiego, Warszawa: Wydział Polonistyki UW.

Sadowski, Witold. 2004. Wiersz wolny jako tekst graficzny. Kraków: Universitas.

Sławiński, Janusz. 2001. Próba porządkowania doświadczeń. W: Janusz Sławiński. Prace wybrane. Tom V. Przypadki poezji, red. W. Bolecki, 289–305. Kraków: Universitas.

Tryksza, Anna. 2008. Barbarzyńcy, klasycyści? Strategie wierszowe w najnowszej poezji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Tryksza, Anna. 2019. Wierszowe filtry poetyckiej tożsamości „rozproszonej”. Dariusz Suska i Marcin Sendecki. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Urbańska, Dorota. 1995. Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej. Warszawa: IBL PAN.

Ziomek, Jerzy. 1990. Retoryka opisowa. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pobrania

Opublikowane

2023-07-01

Jak cytować

Tryksza, Anna. 2023. „Recenzja/Review: Joanna Orska, Performatywy. Składnia/Retoryka, Gatunki I Programy Poetyckiego Konstruktywizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019 PL 9, 161-168”. "Res Rhetorica" 10 (2):161-68. https://doi.org/10.29107/rr2023.2.9.