Recenzja/Review: Mirosław Ryszkiewicz, Retoryka polskiej powieści kryminalnej po roku 1989. Preliminaria, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021

Autor

  • Anna Tryksza UMCS w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2022.1.7

Bibliografia

Bartoszewicz, Iwona. 2020. „Czy Herkules Poirot stosował zasady argumentacji retorycznej? Garść refleksji po lekturze powieści Agathy Christie „Przyjdź i zgiń””. Forum Artis Rhetoricae, 1: 75–86.

Gemra, Anna. 2010. „Kwestia sprawiedliwości w wybranych utworach kryminalnych. Kilka uwag”. Prace Literackie L, Acta Universitatis Wratislaviensis 3267: 129–144.

Gemra, Anna, Mazurkiewicz, Adam. (red.). 2014. Literatura i kultura popularna. Badania i metody, Wrocław.

Lasić, Stanko. 1976. Poetyka powieści kryminalnej. Próba analizy strukturalnej, tłum. M. Petryńska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Lichański, Jakub Z. 2017. Filologia – Filozofia – Retoryka, Warszawa: DiG.

Lichański, Jakub Z. 2018. Niepopularnie o popularnej. O narzędziach badań literatury, Warszawa: Wyd. Drugie.

Martuszewska, Anna. 1998. Co można badać w literaturze popularnej za pomocą retoryki? W Retoryka i badania literackie. Rekonesans, red. Jakub Lichański, 77-96. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Otwinowska, Barbara (red.). 1984. Retoryka a literatura, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.

Pawlak-Hejno, Elżbieta. 2011. „Powrót do przeszłości. Chwyty retoryczne w retrokryminałach Marcina Wrońskiego”. Forum Artis Rhetoricae, 2: 75–86.

Pobrania

Opublikowane

2022-04-07

Jak cytować

Tryksza, Anna. 2022. „Recenzja/Review: Mirosław Ryszkiewicz, Retoryka Polskiej powieści Kryminalnej Po Roku 1989. Preliminaria, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021”. "Res Rhetorica" 9 (1):106-11. https://doi.org/10.29107/rr2022.1.7.