Brakujące elementy argumentów w debacie konkursowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2023.2.2

Słowa kluczowe:

debaty konkursowe, argumentacja, korpus debat, model Toulmina, entymematy, retoryka korpusowa

Abstrakt

Artykuł jest głosem w dyskusji dotyczącej trudności z efektywną wizualizacją debat oraz statusu argumentacji w debatach konkursowych jako specyficznym gatunku mowy charakteryzującym się wysokim stopniem nasycenia zjawiskami argumentacyjnymi i okołoargumentacyjnymi. Do analizy argumentów wyrażonych w mowach składających się na tworzony korpus debat wykorzystano model Toulmina. Pozwoliło to przedstawić rolę przesłanek entymematycznych i koncepcję uwzględniającego je schematu anotacji.

Bibliografia

Ajdukiewicz, Kazimierz. 1955. „Klasyfikacja rozumowań”. Studia Logica, 2: 278–300.

Ajdukiewicz, Kazimierz. 1964. „Dowód i wyjaśnienie” W tegoż, Język i poznanie, t. 2, 401–408, Warszawa: PWN.

Awdiejew, Aleksy. 2004. „Systemowe środki perswazji”. W Manipulacja w języku. Manipulacja w tekście, red. Piotr Krzyżanowski i Paweł Nowak, 71–80. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Awdiejew, Aleksy. 2007. Gramatyka interakcji werbalnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Budzyńska-Daca, Agnieszka. 2014. „Debata i negocjacje z perspektywy retorycznej krytyki gatunków”. Forum Artis Rhetoricae 3: 36–51.

Budzyńska-Daca, Agnieszka i Kinga Joanna Rogowska. 2023. „Retoryczny model nauczania debaty – perspektywa gatunkowa”. Edukacja Międzykulturowa, 1 (20): 171–84.

Harrell, Maralee. 2016. What is the argument? An introduction to philosophical argument and analysis. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Harrell, Maralee. 2022. „Representing the Structure of a Debate”. Argumentation 36 (4): 595–610. https://doi.org/10.1007/s10503-022-09586-2.

Hołówka, Teresa. 1998. „Dyskusja jako metoda rozstrzygania sporów”. W Błędy, spory, argumenty. Szkice z logiki stosowanej. Warszawa: WFiS UW.

Hołówka, Teresa. 2012. Kultura logiczna w przykładach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Johnson, Steven L. 2013. Wygrywanie debat. Przewodnik po debatach parlamentarnych. Warszawa: Fundacja Polska Debatuje.

Koszowy, Marcin, Steve Oswald, Katarzyna Budzynska, Barbara Konat i Pascal Gygax. 2022. „A Pragmatic Account of Rephrase in Argumentation: Linguistic and Cognitive Evidence”. Informal Logic 42 (1): 49–82. https://doi.org/10.22329/il.v42i1.7212.

Kruszyński, Michał i Bartosz Tarnowski. 2019. „Podręcznik do debat oksfordzkich dla debatantów, sędziów, nauczycieli, organizatorów”. Nowy Głos. Dostęp: 12.05.2023. https://debataoksfordzka.pl/wp-content/uploads/2019/08/Podr%C4%99cznik-do-Debat-Oksfordzkich-Bartosz-Tarnowski-Micha%C5%82-Kruszy%C5%84ski-1.pdf.

Lewiński, Piotr H. 2012. Neosofistyka: argumentacja retoryczna w komunikacji potocznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Lopes Cardoso, Henrique, Rui Sousa-Silva, Paula Carvalho i Bruno Martins. 2023. „Argumentation Models and Their Use in Corpus Annotation: Practice, Prospects, and Challenges”. Natural Language Engineering, luty, 1–38. https://doi.org/10.1017/S1351324923000062.

Mamcarz-Plisiecki, Artur. 2018. „Retoryka i językoznawstwo – obszary spotkania”. Roczniki Humanistyczne 66 (6): 111–35. https://doi.org/10.18290/rh.2018.66.6-7.

Pollard, Tom, i Diana B. Prentice, red. 1981. Lincoln-Douglas Debate: Theory and Practice. Lawrence: University of Kansas.

Prager, John R. 2007. Introduction to Lincoln-Douglas Debate. Dostęp: 12.05.2023. https://www.boone.k12.ky.us/userfiles/781/Classes/52280/intro-ld_2007.pdf?id=558370.

Ruiz-Dolz, Ramon, Montserrat Nofre, Mariona Taulé, Stella Heras i Ana García-Fornes. 2021. „VivesDebate: A New Annotated Multilingual Corpus of Argumentation in a Debate Tournament”. Applied Sciences 11 (15): 7160. https://doi.org/10.3390/app11157160.

Sinnott-Armstrong, Walter, i Robert J. Fogelin. 2010. Understanding arguments: an introduction to informal logic. Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.

Snider, Alfred i Maxwell Schnurer. 2006. Many Sides: Debate Across the Curriculum. New York: International Debate Education Association.

Szeja, Jerzy. 2003. „Debaty szkolne jako element kształcenia retorycznego”. W Uwieść słowem, czyli retoryka stosowana, red. Jakub Z. Lichański, DiG. Warszawa.

Szymanek, Krzysztof. 2012. Sztuka argumentacji: słownik terminologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szymanek, Krzysztof i Krzysztof A. Wieczorek. 2021. Sztuka argumentacji: rozszerzone ćwiczenia w badaniu argumentów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Toulmin, Stephen E. 2003. The Uses of Argument. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511840005.

Trapp, Robert, Joseph P. Zompetti, Jurate Motiejunaite i William Driscoll. 2005. Discovering the world through debate. A practical guide to educational debate for debaters, coaches, and judges. IDEA Press Books.

Wieczorek, Krzysztof A. 2016. „Brakujące elementy argumentów”. Zagadnienia Naukoznawstwa 52 (3): 417–28.

Pobrania

Opublikowane

2023-07-01

Jak cytować

Rogowska, Kinga, i Marcin Będkowski. 2023. „Brakujące Elementy argumentów W Debacie Konkursowej”. "Res Rhetorica" 10 (2):23-46. https://doi.org/10.29107/rr2023.2.2.