Komunikacja odbiorcy czy komunikacja odbiorcą? – argumentacja we współczesnej komunikacyjnej przestrzeni publicznej

Autor

  • Paweł Nowak

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2023.2.1

Słowa kluczowe:

Współczesna komunikacyjna przestrzeń publiczna, Naturalny porządek rzeczy, Komunikacja odbiorcą, Język publiczny, Niziny i równiny komunikacyjne

Abstrakt

Artykuł jest opisem realizacji trójkąta retorycznego w komunikacyjnej przestrzeni publicznej. Nadawcy mogą w niej realizować trzy strategie retoryczno-komunikacyjne: komunikację z odbiorcą, komunikację odbiorcy lub komunikację odbiorcą. Charakterystyka tej przestrzeni przez metaforę topograficzną pokazuje, że logos, etos i patos tekstów publicznych zależy od strategii poznawczo-komunikacyjnej nadawców i elastyczności ich języka, co prowadzi albo do perswazji, albo do manipulacji odbiorcami.

Bibliografia

Arystoteles. 2004. Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka. Warszawa: PWN.

Covey, Stephen R. 1999. „Komunikacja synergiczna”. W Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, red. John Stewart, 66–75. Warszawa: PWN.

Grabias, Stanisław. 2019. Język w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii, Lublin: UMCS.

Habermas, Jürgen. 2007. Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Warszawa: PWN.

Hall, Stuart. 1987. „Kodowanie i dekodowanie.” Przekazy i Opinie 1–2: 58–72.

janKomunikant. 2011. Słownik polszczyzny rzeczywistej (siłą rzeczy – fragment), Łódź: Primum Verbum.

Jaskułowski, Krzysztof. 2010. „Koncepcja sfery publicznej Jürgena Habermasa.” Spotkania Europejskie 3: 69–86.

Kiklewicz, Aleksander. 2012. Czwarte królestwo. Język a kontekst w dyskursach współczesności. Warszawa: PWN.

Król, Marcin. 2015. Pora na demokrację. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Lalewicz, Janusz. 1975. Komunikacja językowa i literatura. Wrocław: Ossolineum.

Levinson, Stephen C. 2010. Pragmatyka, Warszawa: PWN.

Łompieś, Jan B. 2017. „Uwagi o metapoznaniu, metawiedzy i metakompetencji.” Lingwistyka Stosowana 1: 83–94.

Morreale, Sherry P., Spitzberg, Brian H., Barge Kevin J.. 2021. Komunikacja między ludźmi. Warszawa: PWN.

Nowak, Paweł. 2020. Naturalny porządek rzeczy w języku. Warszawa: KSAP.

Pisarek, Walery. 1975. Retoryka dziennikarska. Kraków: RSW Prasa–Książka–Ruch.

Stewart, John (red.). 1999. Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: PWN.

Warchala, Jacek. 2019. Formy perswazji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pobrania

Opublikowane

2023-07-01

Jak cytować

Nowak, Paweł. 2023. „Komunikacja Odbiorcy Czy Komunikacja odbiorcą? – Argumentacja We współczesnej Komunikacyjnej Przestrzeni Publicznej”. "Res Rhetorica" 10 (2):6-22. https://doi.org/10.29107/rr2023.2.1.