Od retoryki miejsca do retoryki lokalności. Wprowadzenie

Autor

Słowa kluczowe:

retoryka lokalności, retoryka wernakularna, retoryka spacjalna, krytyka retoryczna, dydaktyka retoryki

Abstrakt

Choć termin „retoryka lokalności" nie jest powszechnie stosowany w literaturze przedmiotu, to coraz częściej pojawia się on w najnowszych opracowaniach z zakresu szeroko pojmowanej „retoryki spacjalnej” – obok takich określeń, jak: „retoryka wernakularna”, „retoryka miejsca/przestrzeni”, „etnografia retoryczna”. Niniejsze wprowadzenie nie ma na celu wyczerpującego zdefiniowania tych pojęć ani opisania ich relacji, skrzyżowań oraz różnic między nimi, stanowi jednak poglądowy opis tendencji w tej rozwijającej się dziedzinie współczesnych badań retorycznych.

Bibliografia

Budzyńska-Daca Agnieszka. 2011. „Anatomia sukcesu mówcy politycznego, czyli o przemówieniu Kennedy’ego Ich bin ein Berliner”. W: Rhetorica regina artis scientiaque, (red.) Sławomir Górzyński: 67–80. Warszawa: DiG.

Burke Kenneth. 1969. A Rhetoric of Motives. Berkeley: University of California Press.

Crang Philip, Richard L. Martin. 1991. „Mrs Thatcher’s Vision of the ‘New Britain’ and the Other Sides of the ‘Cambridge Phenomenon”. Environment and Planning D: Society and Space 9.1: 91–116. doi:10.1068/d090091.

Dickinson Greg. 2015. Suburban Dreams. Imagining and Building the Good Life. Tuscaloosa: University of Alabama Press.

Dryer Dylan B. 2008. „Taking Up Space: On Genre Systems as Geographies of the Possible”. JAC 28.3/4: 503–534.

Endres Danielle, Samantha Senda-Cook. 2011. „Location Matters: The Rhetoric of Place in Protest”. Quarterly Journal of Speech 97.3: 257–282.

Endres, Danielle, Aaron Hess, Samantha Senda-Cook, Michael K. Middleton. 2016. „In Situ Rhetoric: Intersections Between Qualitative Inquiry, Fieldwork, and Rhetoric”. Cultural Studies ↔ Critical Methodologies 16.6: 511–524. doi:10.1177/1532708616655820.

Flores Lisa. A. 1996. „Creating discursive space through a rhetoric of difference: Chicana feminists craft a homeland”. Quarterly Journal of Speech 82: 142–156.

Foss, Sonja K. 2009. Rhetorical Criticism. Exploration and Practice, wyd. 4. Long Grove: Waveland Press.

Gieba Kamila. 2015. „Zwroty ku przestrzeni w badaniach literackich – próba uporządkowania pojęć i podstawowe rozróżnienia”. Przestrzenie Teorii 23: 27–38.

Hauser Gerard A. 2019. „Attending the vernacular: A plea for an ethnographical rhetoric”. W: Readings in Rhetorical Fieldwork, (red.) Samantha Senda-Cook, Aaron Hess, Michael Middleton, Danielle Endres: 23–43. Routledge.

Hess Aaron. 2019. “Critical-Rhetorical Ethnography Rethinking the Place and Process of Rhetoric”. W: Readings in Rhetorical Fieldwork, (red.) Samantha Senda-Cook, Aaron Hess, Michael Middleton, Danielle Endres: 93–121. Routledge.

Kochan Marek. 2006. „Retoryka sklepów odzieżowych. Rekonesans”. W: Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, (red.) Małgorzata Marcjanik: 13–43. Warszawa: Trio.

Long Elenore. 2011. „Rhetorical techne, local knowledge, and challenges in contemporary activism”. W: Rhetorics, Literacies, and Narratives of Sustainability, (red.) Peter N. Goggin: 13–38. Taylor and Francis.

Matajc Vanesa. 2014. „The Rhetorics of Space: Introduction”. Neohelicon 41: 3–12. doi:10.1007/s11059-013-0217-6

McCabe Scott, Elizabeth H. Stokoe. 2004. “Place and Identity in Tourists’ Accounts”. Annals of Tourism Research 31.3: 601–622.

McGee Michael Calvin. 2009. „A Materialist’s Conception of Rhetoric”. W: Rhetoric, Materiality, & Politics, (red.) Barbara A. Biesecker, John Louis Lucaites: 17–42. New York: Peter Lang.

Melson John A. 2010. Aesthetics in Place: Commercial Rhetoric and Local Identity in the British Atlantic, 1720-1820. Praca doktorska. Brown University Providence, Rhode Island. https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:11107/PDF/ (dostęp 29.11.2019).

Middleton Michael K., Samantha Senda-Cook, Danielle Endres. 2019. „Articulating Rhetorical Field Methods Challenges and Tensions”. W: Readings in Rhetorical Fieldwork, (red.) Samantha Senda-Cook, Aaron Hess, Michael Middleton, Danielle Endres: 67–90. Routledge.

Mitchell Don. 1998. „The Scales of Justice: Localist Ideology, Large-Scale Production, and Agricultural Labor's Geography of Resistance in 1930s California”. W: Organizing The Landscape: Geographical Perspectives On Labor Unionism, (red.) Andrew Herod: 159–194. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Mullaney Steven. 1997. „Toward a rhetoric of space in Elizabethan London”. W: tegoż, The place of the stage: license, play, and power in Renaissance England:1–25. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Ornatowski Cezar M. 2011. „Rhetoric and Space: Architecture, Ideology, and the Stalinist Plan for the Reconstruction of Warsaw”. W: Rhetorica regina artis scientiaque, (red.) Sławomir Górzyński: 207–224. Warszawa: DiG.

Reiff Mary Jo. 2011. „The Spatial Turn in Rhetorical Genre Studies: Intersections of Metaphor and Materiality”. JAC 31.1/2: 207–224.

Rickly Jillian M. 2017. „»I’m a Red River local«: Rock climbing mobilities and community hospitalities”. Tourist Studies 17.1: 54–74. doi.org/10.1177/1468797616685648.

Rybicka Elżbieta. 2012. „Zwrot topograficzny w badaniach literackich. Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca”. W: Kulturowa teoria literatury. Poetyki, problematyki, interpretacje, t. II, (red.) Ryszard Nycz, Teresa Walas: 311–343. Kraków: Universitas.

Shahin Jasmine. 2019. „Festival, ritual, and rhetoric of the Arabian market street”. W: Architecture, Festival and the City, (red.) Jemma Browne, Christian Frost, Ray Lucas. London: Routledge doi.org/10.4324/9780429432125.

Spurlock Cindy M. 2019. „Performing and Sustaining (Agri)Culture and Place: The Cultivation of 1Environmental Subjectivity on the Piedmont Farm Tour”. W: Readings in Rhetorical Fieldwork, (red.) Samantha Senda-Cook, Aaron Hess, Michael Middleton, Danielle Endres: 169–185. Routledge.

Stewart Jessie, Greg Dickinson. 2008. „Enunciating Locality in the Postmodern Suburb: FlatIron Crossing and the Colorado Lifestyle”. Western Journal of Communication 72.3: 280–307.

Szurek, Agnieszka. 2019. „Odra w Pruszkowie i w fantazjach użytkowników lokalnych grup w mediach społecznościowych. Analiza metodą motywu fantazjowania”, Res Rhetorica 6.3: 1–18. https://doi.org/10.29107/rr2019.3.1.

Touraine Alain. 2010. Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981, wyd. 2.

Przeł. Andrzej Krasiński. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności.

Townsend Rebecca. 2006. „Widening the Circumference of Scene: Local Politics, Local Metaphysics”. KB Journal 2.2. https://www.kbjournal.org/townsend (dostęp 20.11.2019).

Wilson Elizabeth. 1995. „The Rhetoric of Urban Space”. New Left Review 209: 146–160.

Wright Elizabethada A. 2005. „Rhetorical Spaces in Memorial Places: The Cemetery as a Rhetorical Memory Place/Space”. Rhetoric Society Quarterly 35.4: 51–81.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-31

Jak cytować

Szurek, Agnieszka. 2019. „Od Retoryki Miejsca Do Retoryki lokalności. Wprowadzenie”. "Res Rhetorica" 6 (4). https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/422.