Odra w Pruszkowie i w fantazjach użytkowników lokalnych grup w mediach społecznościowych. Analiza metodą motywu fantazjowania

Autor

  • Agnieszka Szurek

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2019.3.1

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie w praktyce jednej z metod krytyki retorycznej: metody motywu fantazjowania. Została ona zaprojektowana przede wszystkim z myślą o analizowaniu narracji tworzonych grupowo (w obrębie „wspólnot retorycznych”), w toku interakcji społecznych. Przedmiotem analizy są budowane w mediach społecznościowych narracje o „epidemii odry” na Mazowszu w listopadzie 2018 roku. Materiał zaczerpnięto głównie z grup w mediach społecznościowych, których twórcami i adresatami są mieszkańcy Pruszkowa, Grodziska, Brwinowa i okolicznych miejscowości. W narracjach tych wyodrębniono „motywy fantazjowania” i postarano się zrekonstruować różne „retoryczne wizje” (na przykład „tylko ciemnogród nie szczepi dzieci”, „szczepionka nie chroni przed zachorowaniem”, „odrę najlepiej jest po prostu przechorować”). Motywy i retoryczne wizje z dyskursu lokalnego porównano następnie z dyskursem na poziomie narodowym i globalnym. Wnioski dotyczą perswazyjnej skuteczności retorycznych wizji.

Bibliografia

„Ratujmy Grodzisk Mazowiecki”. 2018. https://www.facebook.com/Ratujmy-Grodzisk-Mazowiecki -847991501975010/ [dostęp 11.11.2018].

Bormann, Ernest G. 1972. „Fantasy and rhetorical vision: The rhetorical criticism of social reality”, Quarterly Journal of Speech 58: 396–407.

Bormann, Ernest G. 1982a. „A Fantasy Theme Analysis of the Television Coverage of the Hostage Release and the Reagan Inaugural”. Quarterly Journal of Speech 68: 133–145.

Bormann, Ernest G. 1982b. „Fantasy and Rhetorical Vision: Ten Years Later”, Quarterly Journal of Speech 68: 288–305.

Bormann, Ernest G., Becky Swanson Kroll, Kathleen Watters, Douglas McFarland. 1984. „Rhetorical visions of committed voters: Fantasy theme analysis of a large sample survey”, Critical Studies in Mass Communication 1:3, 287–310, DOI: 10.1080/15295038409360038

Bormann, Ernest G., Roxann L. Knutson, Karen Musolf. 1997. „Why do people share fantasies? An empirical investigation of a basic tenet of the symbolic convergence communication theory”. Communication Studies 48:3, 254–276, DOI: 10.1080/10510979709368504.

Burke, Kenneth. 1941. The Philosophy of Literary Form. Berkeley: University of California Press.

Duffy Margaret, Janis Teruggi Page, Rachel Young. 2012. „Obama as Anti-American: Visual Folklore in Right-Wing Forwarded E-mails and Construction of Conservative Social Identity”. The Journal of American Folklore 496: 177–203.

Enders, Thomas G. 1994. „Co existing master analogues in symbolic convergence theory: The knights of Columbus quincentennial campaign”. Communication Studies 45: 3–4, 294–308.

Fabisiewicz, Adam. 2018. „Sanepid: brak przypadków odry w powiecie grodziskim, ale szczepienia konieczne”. Grodzisk News 05.11.2018. http://grodzisknews.pl/sanepid-brak-przypadkow-odry--w-powiecie-grodziskim-ale-szczepienia-konieczne/ [dostęp 11.11.2018].

Foss, Sonja K. 2009. Rhetorical Criticism. Exploration and Practice, wyd. 4. Long Grove: Waveland Press.

Gmina Nadarzyn. 2018. Post z 07.11.2018. https://www.facebook.com/GminaNadarzyn/ [dostęp 14.11.2018].

Janion, Maria. 1991. Projekt Krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów, Warszawa: Wydawnictwo PEN.

MacDonald, Laureen E., Stephanie Walsh. 2014. „Burkean identification: Rhetorical inquiry and Literary Practices in Social Media”. Journal of Interdisciplinary Studies in Education 3:1: 5–17.

Napiórkowski, Marcin. 2018. „Reakcje antyszczepionkowców na odrę w Pruszkowie”. Mitologia współczesna, https://mitologiawspolczesna.pl/reakcje-antyszczepionkowcow-odre-pruszkowie/. 04.11.2018 [dostęp 14.11.2018].

Nelson, Laura L. 2018. „Fantasy Theme Analysis”. Hasło w: The SAGE Encyclopedia of Communication Research Methods, red. Mike Allen, 549–552. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Newly Paul, Gregory Perreault. 2017. „Leader or Lady? The Visual Rhetoric of Hillary Clinton’s Twitter Images”. W: Gender, Communication, and the Leadership Gap (Women and Leadership: Research, Theory, and Practice), red. Heather M. Crandall, Alexa M. Dare, Carolyn M. Cunningham. Information Age Publishing: 327–338.

Newly Paul, Gregory Perreault. 2018. „The first lady of social media: The visual rhetoric of Michelle Obama’s Twitter images”. Atlantic Journal of Communication 26: 164–179.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP. https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/ [dostęp 14.11.2018].

Pruszków info. https://twitter.com/PruszkowInfo [dostęp 14.11.2018].

Shields, Donald C., C. Thomas Preston. 1985. „Fantasy Theme Analysis in Competitive Rhetorical Criticism”. The National Forensic Journal 3: 102–115.

St. Antoine, Thomas J., Matthew T. Althause. 2016. „Fantasy-Theme Criticism”. W: Rhetorical Criticism: Perspectives in Action, red. Jim A. Kuypers, 186–207. Lanham: Rowman & Littlefield.

Stop NOP. 2018. „Oświadczenie w sprawie odry w Pruszkowie”. http://stopnop.com.pl/oswiadczenie--odra/ [dostęp 04.11.2018].

Stopstopnop – punktujemy antyszczepionkowców. https://www.facebook.com/stopstopnop/ [dostęp 14.11.2018].

TVN. 2018. „Fakty”, 03.11.2018, godz. 19.00.

Williams, Charles E. 1987. „Fantasy Theme Analysis: Theory vs. Practice”. Rhetoric Society Quarterly 17: 11–20.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie. 2018. Komunikat PWIS w Warszawie nr 2 nt. ogniska odry w powiecie pruszkowskim. Stan na g. 17.00, 2 listopada 2018 r., http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/komunikaty/komunikat-pwis-w-warszawie-nr-2-nt-ogniska--odry-w-powiecie-pruszkowskim-stan-na-g-17-00-2-listopada-2018-r [dostęp 12.11.2018].

Pobrania

Opublikowane

2019-09-30

Jak cytować

Szurek, Agnieszka. 2019. „Odra W Pruszkowie I W Fantazjach użytkowników Lokalnych Grup W Mediach społecznościowych. Analiza Metodą Motywu Fantazjowania”. "Res Rhetorica" 6 (3). https://doi.org/10.29107/rr2019.3.1.