Wojenna retoryka przemocy w konflikcie rosyjsko-ukraińskim

Autor

  • Marek Kochan Uniwersytet SWPS

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2023.3.4

Słowa kluczowe:

wojna rosyjsko-ukraińska, przemoc w mediach, retoryka wojenna, retoryka przemocy

Abstrakt

Tematem artykułu są relacje medialne z wojny rosyjsko-ukraińskiej opisujące akty przemocy. Przemoc może być komunikatem traktowanym jako środek dominowania ofiar, rytuał integrujący wspólnotę a także jako akt autoprezentacji sprawcy przemocy. Pojęcie retoryki przemocy może się odnosić do opisów przemocy, wypowiedzi towarzyszących przemocy lub będących przemocą językową, wreszcie do wypowiedzi nakłaniających do przemocy lub uzasadniających ją. Artykuł przedstawia cechy charakterystyczne wojennej retoryki przemocy w wojnie rosyjsko-ukraińskiej w wymiarze treści i języka (analizie są poddane tytuły publikacji, określenia opisujące sprawców i ich działania, elementy akcentujące ich brutalność, masowy i systemowy charakter przemocy a także poparcie dla niej ze strony obywateli Federacji Rosyjskiej). Odwołując się do pojęcia retoryki legitymizacji przemocy, autor proponuje mówić w tym przypadku o retoryce delegitymizacji przemocy, na którą składają się: 1. Retoryka drastyczności, brutalności i zwyrodnienia, 2. Retoryka złamania reguł cywilizacyjnych, 3. Retoryka powszechności, systemowości i masowego poparcia dla przemocy, 4. Retoryka bezsensowności przemocy. Konkluzją artykułu jest, iż retoryki te mogą wpływać na wizerunek Rosyjskiej Federacji, jej żołnierzy i obywateli, prowadzić do wykluczenia ich ze wspólnoty cywilizowanych państw i społeczeństw, wzmacniając tym samym wsparcie dla ofiar i walki Ukrainy z najeźdźcami, a więc stając się skuteczną bronią defensywną w wojnie rosyjsko-ukraińskiej.

Bibliografia

Bańko, Mirosław (red). 2000. Inny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Belsat 13.11.22, https://belsat.eu/pl/news/13-11-2022-wagnerowcy-dokonali-egzekucji-najemnika-byl-wiezniem-ktory-poddal-sie-ukrainie, dostęp 24.02.2023.

Bourdieu, Pierre. 2004. Męska dominacja. Przeł. L. Kopciewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Bralczyk, Jerzy (red). 2007. Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Burke, Kenneth. 2008. „Tradycyjne zasady retoryki”. W: Retoryka, M. Skwara (red), 35-86. Gdańsk: Słowo Obraz Terytoria.

Girard, René. 2019. Sacrum i przemoc. Przeł. M. I J. Plecińscy. Kraków: Nomos.

Goffman, Erving. 1981. Człowiek w teatrze życia codziennego. Przeł. Helena i Paweł Śpiewak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kochan, Marek. 2019a. „Medialne obrazy przemocy”. Poradnik językowy 7 (766): 21-31.

Kochan, Marek. 2019b. „Retoryka przemocy, nakłanianie i legitymizacja”. Studia Slavica XXIII/1: 53-73.

Korolko, Mirosław. 1990. Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Ogonowska, Agnieszka. 2004. Przemoc ikoniczna. Zarys wykładu. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Polański, Edward (red). 2008. Wielki słownik języka polskiego. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe.

Reemtsma, Jan P. 2011. Zaufanie i przemoc. Esej o szczególnej konstelacji nowoczesności. Przeł. M. Kałużna, I. Sellmer, K. Śliwińska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Sarnow, Benedykt. 2018. Imperium zła. Niewymyślone historie, tł. Marek Zapór. Wrocław: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/przemoc.html, data dostępu 04.09.2023.

Sofsky, Wolfgang. 1999. Traktat o przemocy. Przeł. M. Adamski. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Sontag, Susan. 2009. O fotografii. Przeł. S. Magala. Kraków: Wydawnictwo Karakter.

Ślawska, Magdalena. 2008. „Tytuł – najmniejszy tekst prasowy”. Rocznik Prasoznawczy 2: 117-126.

Turner, Victor. 2005. Od rytuału do teatru. Przeł. M. i J. Dziekanowie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

Warchala, Jacek. 2016. „O pewnych warunkach perswazji”, Artes Humanae 1: 69-86.

Wasilewski, Jacek. 2006. Retoryka dominacji. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Wasilewski, Jacek. 2009. „Łamanie tabu jako komunikat dominacyjny”, Język a Kultura 21: 327-347.

Wielki Słownik Języka Polskiego, https://wsjp.pl/haslo/podglad/32804/przemoc, data dostępu 04.09.2023.

Zybertowicz, Andrzej. 1995. Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Pobrania

Opublikowane

2023-10-01

Jak cytować

Kochan, Marek. 2023. „Wojenna Retoryka Przemocy W Konflikcie Rosyjsko-ukraińskim”. "Res Rhetorica" 10 (3):63-80. https://doi.org/10.29107/rr2023.3.4.