Retoryka zdrowia i choroby w „trosce o duszę” u Platona oraz twórców Corpus Hermeticum

Autor

  • Aneta Tylak Katedra Filologii Klasycznej UŁ

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2023.4.4

Abstrakt

Już starożytni uznawali, że dusza jest najistotniejszym elementem człowieka. Sokrates twierdził, że to właśnie o duszę trzeba dbać, a nie o przyjemności ciała. Jego najsłynniejszy uczeń – Platon – wiele miejsca poświęcił w swoich dialogach pojęciu psyche, twierdząc między innymi, że „cnota byłaby zdrowiem, a zło chorobą duszy”. Pogląd ten, rozpowszechniony w późniejszych wiekach, zos­tał również przejęty przez autorów pism hermetycznych zgrupowanych w tak zwanym Corpus Hermeticum. Wymieniali oni dwie poważne choroby duszy, a mianowicie bezbożność oraz mniemanie, a jako ich źródło wskazywali między innymi przyjemność. Zarówno w przypadku dialogów Platona, jak i traktatów hermetycznych zawarte w nich zalecenia etyczne często wykorzystywały retoryczne porównania z obszaru medycyny, mające na celu obrazowe uzmysłowienie czytelnikom i słuchaczom konieczności właś­ciwej troski o duszę, prawidłowego zdiagnozowania jej „chorób” i wdrożenia odpowiedniej „terapii”. Nie bez znaczenia pozostawała dla nich także kwestia korelacji pomiędzy duszą i ciałem. Celem artykułu jest pokazanie, czym są choroby duszy według Platona oraz autorów pism zawartych w Corpus Hermeticum, jakie jest ich źródło i jakimi sposobami można je wyleczyć, a także próba odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odgrywa ich zdaniem psyche w zdrowiu fizycznym człowieka.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Corpus Hermeticum. 1960. t. I–II, texte établi par A.D. Nock, Paris: Les Belles Lettres.

Plato. 1961–1962. Opera, ed. J. Burnet. Oxford: Oxford University Press.

Platon. 2021. Dialogi, przeł. W. Witwicki, tom I–II, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Platon. 2010. Państwo, przeł. W. Witwicki, Warszawa: PWN.

Platon. 1997. Prawa, przeł. M. Maykowska, Warszawa: Wydawnictwo Alfa.

Allen, James. 2019. “The Soul’s Virtue and the Health of the Body in Ancient Philosophy”. W Health. A History, red. P. Adamson, 75–94. Oxford: Oxford University Press.

Berges, Sandrine. 2012. “Virtue as Mental Health: A Platonic Defence of the Medical Model Ethics”. Journal of Ancient Philosophy VI (1): 1–19.

Betegh, Gábor. 2021. “Plato on Illness in the Phaedo, the Republic, and the Timaeus”. W Plato’s Timaeus. Proceeding of the Tenth Symposium Platonicum Pragense, red. Ch. Jorgenson, F. Karfík, S. Špinka, 228–258. Leiden, Boston: Brill.

Bloomfield, Paul. 1997. “Of Goodness and Healthiness: a Viable Moral Ontology”. Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition, 87 (3): 309–332.

Copenhaver, Brian. 1995. The Greek Corpus Hermeticum and the Latin Asclepius in a new English Translation, with Notes and Introduction, Cambridge: Cambridge University Press.

Czaja, Dariusz. 2005. Anatomia duszy. Figury wyobraźni i gry językowe, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gajda, Janina. 1993. Platońska droga do idei. Aksjologiczny rodowód platońskiej ontologii, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Gill, Christopher. 2000. “The Body's Fault? Plato's Timaeus on Psychic Illness”. W Reason and Necessity. Essays on Plato’s Timaeus, red. M.R. Wright, 59–84. London: The Classical Press of Wales.

Kenny, Anthony. 1973. “Mental Health in Plato’s Republic”. W Anthony Kenny, The Anatomy of the Soul: Historical Essays in the Philosophy of Mind, 1–27. Oxford: Basil Blackwell.

King, Lester S. 1954. “Plato’s Concepts of Medicine”. Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 9 (1): 38–48.

Lautner, Peter. 2011. “Plato’s Account of the Diseases of the Soul in Timaeus 86B1-87B9”. Apeiron 44: 22–39.

Levin, Susan B. 2014. Plato’s Rivarly with Medicine. A Struggle and its Dissolution. Oxford: Oxford University Press.

Lidz, Joel Warren. 1995. “Medicine as Metaphor in Plato”. The Journal of Medicine and Philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine 20 (5): 527–541. https://doi.org/10.1093/jmp/20.5.527.

Martin, Mike W. 2006. From Morality to Mental Health: Virtue and Vice in a Therapeutic Culture. Oxford: Oxford University Press.

Narecki, Krzysztof. 2003. Słownik terminów Arystotelesowych, Warszawa: PWN.

Nerczuk, Zbigniew. 2012. “Pochwała Heleny Gorgiasza z Leontinoi”, Studia Antyczne i Mediewistyczne, 10 (45): 17–36.

Nussbaum, Martha. 2009. The Therapy of Desire. Theory and Practice in Hellenistic Ethics, Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Popper, Karl 1993. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, przeł. H. Krahelska, tom I, Warszawa: PWN.

Reale, Giovanni. 2001. Historia filozofii starożytnej, przeł. E.I. Zieliński, tom II, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Renaut, Olivier. 2019. “The Analogy Between Vice and Disease from the Republic to the Timaeus”. W Psychology and Ontology in Plato, red. L. Pitteloud, E. Keeling, 67–83. Cham, Switzerland: Springer.

Riccardione, Chiara Teresa. 2014. “We are the Disease”: Truth, Health, and Politics from Plato’s Gorgias to Foucault”, Epoché 18 (2): 287–310.

Ruttenberg, Howard S. 1986. “Plato’s Use of the Analogy between Justice and Health”. The Journal of Value Inquiry 20: 145–156.

Torres, Jorge. 2020. “Madness and Vice in Plato’s Republic”. British Journal for the History of Philosophy, 1: 2–21. https://doi.org/10.1080/09608788.2020.1807311.

Tylak, Aneta. 2021. Bóg – świat – człowiek w traktatach Corpus Hermeticum na tle greckiej tradycji filozoficznej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Pobrania

Opublikowane

31-12-2023

Jak cytować

Tylak, Aneta. 2023. “Retoryka Zdrowia I Choroby W „trosce O duszę” U Platona Oraz twórców Corpus Hermeticum”. Res Rhetorica 10 (4): 83-94. https://doi.org/10.29107/rr2023.4.4.